Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

15/06/2020

20  THỨ HAI TUẦN 11 TN
Mt 5,38-42

 

LUẬT KHOAN DUNG

“Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng dền răng. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: Đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa.” (Mt 5,38-42)

Suy niệm: Luật “mắt đền mắt, răng đền răng” của Do Thái nhắc người ta nhớ đến một bộ luật cổ hơn, luật Hammurabi của người Babylon (trước Công nguyên hơn 2000 năm), xem ra còn tiến bộ hơn luật tru di tam tộc của thời phong kiến hay luật báo thù Vendetta nơi xứ sở của Mafia. Những bộ luật như thế tưởng chừng chỉ là chuyện của thiên niên kỷ trước. Thế nhưng những người muốn bảo vệ cho nền công lý của thế giới ngày nay xem chừng vẫn khó chấp nhận với Lời Chúa hôm nay: “Đừng chống cự người ác”. Những vụ khủng bố cùng những cuộc trả đũa, trừng phạt nói lên quan điểm này, một quan niệm khó tương hợp với giáo huấn của Tin Mừng. Thế nhưng nếu muốn tìm một câu Phúc Âm gồm tóm được nét tinh tuý nhất của nền luân lý Ki-tô giáo thì đây chính là một câu điển hình.

Mời Bạn: Muốn xây dựng nền văn minh tình thương cho thế giới hôm nay thì phải dám dũng cảm áp dụng bộ luật khoan dung mà Chúa Ki-tô công bố ngày hôm nay. Và phải áp dụng trước hết nơi bản thân mình.

Chia sẻ: Thảo luận sứ điệp hoà bình năm 2002 của ĐTC Phan-xi-cô chủ đề: Muốn có hoà bình phải có công lý, muốn có công lý, phải có thứ tha.

Sống Lời Chúa: Có ai đang làm thiệt hại bạn hoặc xúc phạm bạn ư? Bạn hãy tha thứ cho người ấy.

Cầu nguyện: Đọc kinh Lạy Cha, riêng câu: “Xin Cha tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con” xin bạn đọc thật chậm và đọc với tất cả tâm tình.