Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

18/06/2020

THỨ NĂM TUẦN 11 TN
Mt 6,7-15

 

BẢN CHẤT CỦA ƠN THA THỨ

“Thật vậy nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.” (Mt 6,14-15)

Suy niệm: Bước đầu tiên và quan trọng nhất trong đời sống thiêng liêng là nhận ra mình là tội lỗi nhưng được Chúa thứ tha. Bản chất của ơn tha thứ là một sự tái sinh nhờ vào lòng thương xót và nhờ vào quyền năng của Thiên Chúa là Cha, là Đấng tạo hóa của tất cả mọi người. Thiên Chúa là người cha luôn luôn yêu thương và sẵn lòng tha thứ cho những đứa con hoang đàng khi nó quay trở về sám hối ăn năn. Thế nhưng ơn tha thứ đó lại đòi một điều kiện về phía chúng ta, đó là chúng ta phải tha thứ cho nhau. Để minh hoạ, Chúa Giê-su đã kể một dụ ngôn đặc biệt về tên mắc nợ không biết thương xót và cái kết: “Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao?” (Mt 18,32).

Mời Bạn: Bản chất của ơn tha tội đối với người tín hữu là sự tha thứ của Thiên Chúa là Cha, là ơn tái sinh chứ không phải là sự tuyên bố vô tội của một vị quan tòa. Ơn tha thứ là sự khôi phục mối tình cha con với Thiên Chúa, đồng thời cũng là sự khôi phục mối tình huynh đệ với mọi người. Nếu bạn còn xét đoán, tố cáo và kết án anh em mình thì bạn không thể bước vào trong thế giới của ân sủng của Thiên Chúa được.

Chia sẻ: Bằng cách nào chúng ta có thể thực hành việc tha thứ cho những xúc phạm mà mình phải gánh chịu?

Sống Lời Chúa: Quyết tâm tha thứ cho những người đắc tội với mình

Cầu nguyện: Đọc kinh Lạy Cha.