Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

27/06/2020

THỨ BẢY TUẦN 12 TN
Th. Sy-ri-lô, giám mục A-lê-xan-ri, tiến sĩ HT
Mt 8,5-17

 

LÒNG TIN CỦA NGƯỜI NGOẠI ĐẠO

“Chính tôi sẽ đến chữa nó.” (Mt 8,7)

Suy niệm: Viên đại đội trưởng trong bài Tin Mừng hôm nay là người ngoại đạo nhưng lại gây ngạc nhiên cho Chúa Giê-su. Ông tin rằng vị Thầy Giê-su ấy có thể chữa bệnh cho đầy tớ mình từ xa, không cần phải thân chinh đến nhà. Một đàng, ông rất tế nhị, am hiểu luật Do Thái: không được bước vào nhà người ngoại để khỏi bị nhơ uế; đàng khác, ông đã nghe biết các việc kỳ diệu Chúa đã làm. Đó là nền tảng để ông tin Ngài có thể thực hiện việc chữa lành cho thân nhân ông ngay từ đằng xa. Lòng tin của người lương dân ấy còn đi xa hơn nữa khi xác tín rằng bất cứ ai, dù Do Thái hay dân ngoại, cũng được thừa hưởng lòng nhân lành của Thiên Chúa, miễn là tin vào Ngài. Đức tin này là đức tin “bao hàm,” đối nghịch với thứ đức tin “loại trừ” mà thần học Ki-tô giáo vốn không chấp nhận.

Mời Bạn: Bạn nghĩ gì về lời Chúa Giê-su khen viên đại đội trưởng: “Tôi không thấy một người Ít-ra-en nào có lòng tin như thế?” Chắc chắn Ngài tâm phục khẩu phục ông, vui mừng nhìn thấy trước hạt giống đức tin đang hoạt động trong tâm hồn ông, cũng như nhìn thấy trước Tin Mừng sẽ được loan báo cho muôn dân khắp cùng trái đất. Còn bạn, bạn dám tin vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa Giê-su chưa?

Sống Lời Chúa: Tôi xác tín rằng tin thế nào sẽ nhận được thế ấy. Tôi tập sống đức tin qua việc phó thác cậy trông vào Thiên Chúa là Đấng quyền năng và là Cha nhân lành.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con cám ơn Chúa đã ban ơn đức tin cho con, nhờ vậy con trở thành con cái Chúa, môn đệ Chúa Ki-tô. Thế nhưng, đức tin con còn non yếu lắm. Xin Chúa thêm lòng tin cho con. Amen.