Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đáp Ca & Hiệp lễ - CN 15 A Thường Niên

Tác giả: 
Lm Thái Nguyên

Đáp Ca: TV 64. https://www.youtube.com/watch?v=lAsKTwm5GyY

 

Hiệp lễ: Hạt giống Lời Chúa: https://youtu.be/vBGIIGR3RpE