Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đáp ca và Hiệp Lễ Chúa Nhật 16 TNA

Tác giả: 
Lm Thái Nguyên

Đáp Ca. TV 85 - https://youtu.be/oVQRhvZOeqE

 

Hiep Le: Lúa với cỏ lùng: https://www.youtube.com/watch?v=kg2jk5mtuiI