Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Kinh cầu cho Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ

Tác giả: 
Trần Mỹ Duyệt

 

 

KINH CẦU CHO HIỆP CHỦNG QUỐC HOA KỲ

 

KINH CẦU CHO HIỆP CHỦNG QUỐC HOA KỲ

Do Đức Tổng Giám Mục Carlo Maria Viganò soạn

Trần Mỹ Duyệt chuyển ngữ

 

 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, hằng hữu. Vua các vua và Chúa các chúa. Xin hãy ghé mắt khoan dung nhìn đến chúng con, đang cầu xin Chúa với lòng cậy tin.  

 

Xin chúc lành cho chúng con, những con dân của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Xin ban bình an và thịnh vượng cho quê hương của chúng con. Xin soi sáng những nhà lãnh đạo chúng con để họ có thể đem lại thiện ích chung, trong việc tôn trọng Lề Luật Thánh Thiện của Chúa.   

 

Xin hãy gìn giữ những ai, đang chiến đấu cho những nguyên tắc vĩnh cửu của Lề Luật Tự Nhiên và những Giới Răn Chúa, phải đối mặt với những tấn công không ngừng của Kẻ Thù nhân loại.

 

Xin hãy giữ trong tâm hồn những con cái Chúa lòng dũng cảm đối với sự thật, yêu mến nhân đức và sự bền bỉ giữa những gian nan thử thách.

 

Xin hãy làm cho gia đình chúng con được lớn lên trong tấm gương mà Chúa chúng con đã ban cho chúng con, cùng với Mẹ Rất Thánh của Ngài và Thánh Giuse trong nhà Nazareth. Xin ban cho những người cha, người mẹ của chúng con ơn Sức Mạnh để giáo dục một cách khôn ngoan con cái mà Chúa đã ban tặng cho họ.

 

Xin ban ơn can đảm cho những ai, trong trận chiến tinh thần, chiến đấu cho một cuộc chiến tốt lành như những chiến sỹ của Chúa Kitô, chống lại những sức mạnh sự dữ của con cái tối tăm.

 

Xin hãy gìn giữ mỗi người trong chúng con. Ôi lạy Chúa, trong Trái Tim Rất Thánh của Chúa, và trên tất cả, cho những ai mà sự Quan Phòng của Chúa đã đặt lên điều hành đất nước chúng con.

 

Xin chúc lành cho Tổng Thống của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, để ngài nhận ra trách nhiệm, và những phận vụ của mình, nhờ đó, ngài có thể trở nên một hiệp sỹ của công bình, một nhà bảo vệ  cho cho những bất công áp bức, một bức tường thành kiên vững chống lại những kẻ thù của Chúa, và một biểu hiện của con cái sự sáng.

 

Xin hãy đặt Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ và toàn thế giới dưới áo choàng của Nữ Vương Chiến Thắng, Vị Thủ Lãnh Không Hề Chiến Bại, Vô Nhiễm Nguyên Tội. Xin dâng lời cảm tạ Người, và qua Lòng Từ Bi của Chúa, mà lời ngợi khen được dâng lên Chúa. Ôi Lạy Chúa từ con cái Chúa, những người mà Chúa đã cứu chuộc nhờ Máu Thánh Châu Báu của Chúa Giêsu Đấng Cứu Chuộc chúng con. Amen.