Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thánh Ca Phụng Vụ Chúa Nhật 17 TN A

Tác giả: 
Lm Thái Nguyên

Đáp Ca: TV 118. https://youtu.be/R__dszZD85s

 

Hiệp Lễ. Nước Trời: https://www.youtube.com/watch?v=HQFm0XzApIs&feature=youtu.be