Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

04/08/2020

THỨ BA TUẦN 18 TN
Mt 15,1-2.10-14

 

THỜ CHÚA VỚI CẢ TẤM LÒNG

Chúa Giê-su gọi đám đông lại mà bảo: “Cái từ miệng xuất ra mới làm cho con người ra ô uế.” (Mt 15,11)

 

Suy niệm: Một số người buôn bán, khi bán được một món hàng, họ cầm tờ giấy bạc vừa nhận được và phe phẩy trên các món hàng của họ để giữ lại cái “hên.” Nếu gặp phải một khách hàng “nặng vía,” họ đốt một tờ giấy huơ qua huơ lại để “xả xui.” Cái mà họ gọi là “hên, xui” đó, họ cho là có thể điều khiển được bằng những hành vi mang tính nghi thức như thế. Qua tập tục rửa tay trước khi ăn, người Do thái cũng cho rằng việc đó có thể ngăn chặn những ô uế đi vào nội tâm con người. Đó chính là điều mà Chúa Giê-su đả phá. Ngài cho biết sự ô uế bắt nguồn từ lòng người; đó là những tư tưởng sai lạc, những ý hướng xấu xa. Chỉ với nghi thức bên ngoài như rửa tay thì không thể làm sạch những ô uế từ bên trong. Một cách gián tiếp, Ngài nhắc lại điều Ngài đã nói: phải tôn thờ Thiên Chúa với một tấm lòng thanh, được tẩy rửa bởi Thánh Thần.

 

Mời Bạn: Người ki-tô hữu đã được tái sinh trong nước và Thánh Thần (Ga 3,5) để “tôn thờ Chúa trong tinh thần và chân lý” (Ga 4,24) nhưng vẫn phải luôn cảnh giác chống lại cơn cám dỗ giữ đạo theo hình thức. Các nghi thức phụng vụ sẽ thoái hoá thành một thứ bùa chú ma thuật nếu như không được cử hành trong tinh thần đức tin đích thực.

 

Chia sẻ: Dành một buổi hội thảo để học hỏi giáo huấn Giáo hội về phụng vụ.

 

Sống Lời Chúa: Dành ít phút thinh lặng trước khi tham dự cử hành phụng vụ để khơi dậy ý thức đức tin; và ít phút sau cử hành để hướng về việc thực thi mầu nhiệm vừa cử hành vào cuộc sống.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con một tấm lòng thanh để thờ phượng Chúa trong tinh thần và chân lý.