Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đáp Ca & Hiệp Lễ Chúa Nhật 21 TNA

Tác giả: 
Lm Thái Nguyên

ĐÁP CA:  TV 137. https://www.youtube.com/watch?v=bMMNctIVsG8

 

HIỆP LỄ. Tuyen xung Duc Kito: https://www.youtube.com/watch?v=Y7fteVAOczo