Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đáp Ca & Tiến Lễ Chúa Nhật 24 A TN - TCMĐ

Tác giả: 
Thánh Ca Muôn Đời

 

Đáp Ca Thánh Vịnh 102 - Chúa Nhật 24 A Thường Niên

https://youtu.be/_i-ucDENabo

 

 

Của Lễ Tiến Dâng

https://youtu.be/syEvPLMnoEw