Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thánh Ca Phụng Vụ CN 23 TN A

Tác giả: 
Lm Thái Nguyên

Đáp Ca: TV 94 - https://youtu.be/LZ2Ybq2CwhIRước Lễ 1: Sửa lỗi cho nhau - https://youtu.be/y-CNrAfozJoRước Lễ 2: Con chỉ là con - https://youtu.be/Ig43qC2A0jI