Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Cha thánh Vianney Việt Nam

Cha thánh Vianney Việt Nam

 

Một cha nổi tiếng có ơn giải tội như cha thánh Vianney khiến nhiều tội nhân được ơn hoán cải. Việc đền tội cha không bắt đọc kinh nào cả, mà chỉ cần ngồi thinh lăng suy gẫm về Chúa. Thời gian thinh lặng tùy vào tội nặng hay nhẹ, tội nhẹ thì thinh lặng vài phút, tội nặng thì cả tiếng đồng hồ. Nghe tiếng đồn, một bà trùm tới tìm gặp cha xưng tội. 

 

Xưng tội xong, bà vào Nhà Tạm ngồi thinh lặng. Vừa bắt đầu thinh lặng thì nhận được tin nhắn (text) của đứa con:
- Mẹ ơi, bố nói mẹ về ăn cơm.

 

Bà text lại:
- Ăn trước đi. Mẹ vừa xưng tội xong, còn thinh lăng với Chúa cả tiếng nữa mới về.

 

Nhận được text, đứa con nói với bố:
- Bố ơi, mẹ nói vừa xưng tôi xong. Mẹ còn thinh lăng với Chúa cả tiếng nữa mới về.

 

Nghe vậy ông bố hiểu ngay nhưng vì có các con ở đó nên chỉ la lên:
- Giêsu Ma.... Mẹ của tụi bay sốt sắng quá !!!...


Mimosa phụ trách