Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đáp Ca & Hiệp Lễ Chúa Nhật 25 A TN - TCMĐ

Tác giả: 
Thánh Ca Muôn Đời

Đáp Ca Thánh Vịnh 144 - Chúa Nhật 25 A Thường Niên - Chúa Ở Gần Kẻ Kêu Cầu

https://youtu.be/hutlCZ-va78


Ca Hiệp Lễ Chúa Nhật 25 A Thường Niên – Dù Đã Bao Muộn Màng

https://youtu.be/4u_Gl95BaGE