Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Nhờ tin

Tác giả: 
Trầm Thiên Thu

 

 

NHỜ TIN

[Niệm ý Ga 3:13-17]

 

Chỉ là con rắn đồng

Mà có khả năng lạ

Cứu người ta thoát khổ

Thật kỳ diệu vô cùng

 

Con Thiên Chúa toàn năng

Nhập thể và nhập thế

Bị treo trên Thập Giá

Để cứu độ loài người

 

Đức tin rất tuyệt vời

Do Thiên Chúa ban tặng

Nhờ tin mà chiến thắng

Sạch nhờ Máu Con Chiên

 

Cảm tạ Chúa từ nhân

Đã dùng cây Thập Giá

Nhục hình của án tử

Để cứu độ chúng con

 

Hằng ngày xin suy tôn

Hãnh diện về Thánh Giá

Giường Tình của Thánh Tử

Xin xót thương, thứ tha

 

TRẦM THIÊN THU

 

**************

 

TÍN GIAO

[Niệm ý Ga 19:25-27]

 

Ngay bên chân Thập Giá

Đức Mẹ đứng u sầu

Đôi mắt đẫm châu lệ

Cõi lòng nhói niềm đau

 

Chúa thấy cảm thương Mẹ

Suốt đời chịu gian nan

Chúa ân cần xin Mẹ

Nhận Gio-an làm con

 

Đưa mắt nhìn môn đệ

Là người rất thân tình

Chúa ân cần giao phó

Chính Người Mẹ của mình

 

Gio-an thay nhân loại

Chăm sóc Người Mẹ Hiền

Cả nhân loại đổi mới

Niềm hạnh phúc vô biên

 

TRẦM THIÊN THU

******************

 

NIỀM ĐAU CỦA MẸ

 

Từ ngày Con mới sinh ra

Gian nan trắc trở đã chờ bám theo

Đường đời lắm nỗi gieo neo

Âm thầm Mẹ chịu nỗi đau không ngừng

Một niềm tín thác tận trung

Khiêm nhường Mẹ vẫn xin vâng trọn đời

 

TRẦM THIÊN THU