Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đáp Ca & Hiệp Lễ Chúa Nhật 26 A TN - TCMĐ

Tác giả: 
Thánh Ca Muôn Đời

Đáp Ca Thánh Vịnh 24 - Chúa Nhật 26 A Thường Niên - Nghĩa Nặng Tình Sâu.

https://youtu.be/p6ApaURC5RA


 

Ca Hiệp Lễ - Chúa Nhật 26 A Thường Niên - Thực Hành Lệnh Chúa Truyền.

https://youtu.be/HvnAiGXlQGY