Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tha thứ là sự công bằng

 

 

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT 24 TN ( A) 2020 ( Mt 18, 21-35)

THA THỨ LÀ SỰ CÔNG BẰNG

 

Thưa quý vị, lời Chúa bao giờ cũng khó thực thi, nhưng nếu dễ thì còn gì là “Lời Chúa”. Vâng, thưa quý vị, Lời Chúa có dễ thực thi không , thưa quý vị? Nếu trả lời là dễ, thì hoàn toàn không đúng, nhưng , nếu bảo là khó cũng không đúng. Bởi vì, có biết bao nhiêu người thực thi Lời Chúa hôm nay, đó là “sự tha thứ” cho tha nhân.

Vậy tại sao dễ, tại sao khó? Thưa , Lời Chúa không dễ thực thi, bởi vì, chúng ta không có Chúa Giêsu trong lòng mình. Nếu chúng ta đặt Chúa Giêsu trong lòng mình và trên hết mọi sự, thì việc thực thi Lời Chúa không khó, vì lúc ấy Chúa Thánh Thần sẽ giúp chúng ta thực thi. Còn nếu như, chúng ta đặt Chúa  Giêsu bên ngoài và thứ yếu thì không thể thực thi Lời Chúa được.

Như chúng ta biết, satan là gì ? Thưa, đó là kẻ phản nghịch Thiên Chúa. Như vậy satan vẫn hiện hữu, vẫn hoạt động, vẫn tung hoành, đó là tội lỗi.

Như vậy, chúng ta đừng tưởng những ai mang danh kitô hữu, cụ thể là người Công giáo, đều là người tốt hết đâu. Bởi vì , người ta nói :” Tin Đạo chớ đừng tin người có Đạo”.

Như, chúng ta biêt, người Công giáo là người được giáo dục “đức tin”, nếu một người có giáo dục là người trưởng thành. Thì người công giáo là người trưởng thành trong đức tin.

Nhưng, định nghĩa thế nào là “ người trưởng thành”, thưa đó là người biết “ nhận thức” về mặt trách nhiệm . Về mặt xã hội dân sự, thì người đó đủ 18 tuổi. Nghĩa là về mặt thể chất và giáo dục, thì người ấy được công nhận là “ người trưởng thành”. Vậy, người trưởng thành là người có đủ thể chất lẫn giáo dục.

Như vậy, 18 năm, đủ để làm người trưởng thành theo pháp luật dân sự.

Còn người Kitô hữu thì sao ? Người Công giáo nói riêng là người được giáo dục nhân bản về đức tin. 01 tháng sau khi ra đời, được lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội, để tha tội nguyên tổ và để gia nhập Kitô giáo, :” Vì ai không chịu phép Rửa và Thánh Thần, thì không lãnh nhận ơn cứu độ”. Vậy, Ơn Cứu Độ cửa ngõ để vào Nước Trời. ,Nhưng, Bí Tích Rửa Tội, được lãnh nhận quá sớm, vì vậy, chưa đủ tỏ ra  cho thấy sự giáo dục cho người thụ nhân, nên được gọi là Bí Tích khai tâm. Vì thế, còn hai Bí Ttích nữa là Bí Tích Tha tội và Bí Tích Thêm Sức. hai Bí tích nầy được lãnh nhận sau một quá trinh học Lời Chúa và giáo lý, tức luật của Hội Thánh.

Khoảng 7 tuổi và 12 tuổi, cũng có thể sớm hơn hoặc trễ hơn một vài năm. Đó là bình thường và suông sẻ, nhưng, nếu ngoại trừ thì không nói. Vì, khi sau khi sinh một tháng, người thụ nhân được lãnh Bí Tích Rửa Tội do nhờ cha mẹ, ông bà , người thân, chứ chưa tự nhận thức được. Vì thế , 7, 8 năm sau , đứa bé lớn dần, giai đoạn nhận thức được lành , dữ, thiện , ác , nhận thức Thiên Chúa và satan , làm lành, lánh dữ, được giáo dục đức tin , tức học giáo lý khoảng 2 năm, thì được lãnh nhận Bí Tích khai tâm lần thứ hai là Bí tích Tha Tội, vì lúc đó đã có tội riệng, tội tự phạm, nhưng , thường là tội nhẹ. Chưa nhận thức đủ về tội, để chuẩn bị lãnh nhận “ Bí Tích cao cả” là “ Rước Mình Thánh Chúa”, gọi là ” Rước Lễ lần đầu”.

Sau khi, Rước Lễ lần đầu, đứa bé dần được nuôi dưỡng và lớn lên trong ân sủng của Thiên Chúa về thể chất cũng như tinh thần.Trong thời gian nầy, đứa bé cũng đủ tuổi đến trường, cũng đi học được lớp hai, lớp ba, hoặc lớp một, lớp hai gì đó.

Đồng thời, tiếp tục học giáo lý, để lãnh nhận Bí Tích khai tâm thứ ba, là Bí Tích Thêm Sức.Tuy là Bí Tích khai tâm thứ ba, nhưng là Bí Tích thứ tư của Đạo Công giáo, thời gian cũng khoảng 1, 2 năm, tùy theo chương  trình sắp xếp.

Như vậy, đứa bé từ lúc 6 ,7 tuổi đến 11, 12 tuổi cũng phải được giáo dục đức tin 5, 6 năm rồi. Như vậy, về mặt nhân bản đức tin và tri thức thường thức, đứa bé Công giáo có được ít nhất là 5 năm giáo dục đức tin, cùng với học chữ, học kiến thức.

Theo đó, kiến thức Đạo, đời cho một người Công giáo thiếu niên khoảng 12 tuổi là 12 năm được giáo dục đức tin sau khi lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội, từ một tội nhân vô thức, tức sự khiêm nhường đón nhận ân sủng Đức Tin từ Thiên Chúa, thì đứa bé ấy được dạy dỗ, giáo huấn từ 5, 6 năm trong gia đình, nhờ ông, bà , cha , mẹ, anh chị trong gia đình, trước khi bước chân vào môi trường giáo dục của xã hội, của Giáo Hội. Như vậy, môi trường giáo dục đầu tiên là gia đình, như vậy, nếu thiếu đi môi trường nầy, thì thật là mất mát, thiếu thốn, tổn thất không nhỏ.

Nên chi, theo đó, sự thiếu thốn, sự mất mát, tổn thất, đó là sự nghèo, vì vậy, Thiên Chúa luôn yêu thương người nghèo cả tinh thần lẫn vật chất là như vậy.

Từ đó chúng ta thấy, nếu cuộc sống thiếu đi tinh thần , hoặc vật chất đều là bất hạnh, như vậy, hạnh phúc của nhân loại phải hội đủ hai yếu tố, tinh thần và vật chất. Vật chất giúp cho thân xác sự tiện nghi để sinh sống, thì tinh thần cũng giúp đời sống siêu nhiên như vậy.Nếu chỉ có duy vật và vô thần không thôi, thì cuộc sống trần thế hữu hạn chỉ là tro bụi, diệt vong. Còn nếu , đời sống trần thế , chỉ hoàn toàn duy tâm thì không được , bởi , Đức Tin Công giáo dạy rằng :” Con người gồm có thân xác và linh hồn”. thân xác hữu hạn, hữu hình, nhìn thấy được, cần có nhu cầu lương thực hữu hình. Nhu cầu ấy phải qua lao động mới có. Vì thế, cần phải lao động để nuôi thân xác, chứ không phải chủ thuyết duy tâm.

Như vậy, đứa bé Công giáo từ 12 tuổi trở lên, đồng thời được giáo dục đức tin 12 năm, gọi là cơ bản, khai tâm là như vậy. Muốn trưởng thành, như vậy, phải thêm 6 năm học giáo lý “ Bao Đồng” đến năm 18 tuổi. Chương trình giáo lý nầy không bắt buộc, nhưng để sinh hoạt và mở rộng kiến thức . Vì, chương trình nầy, mở mang thêm chương trình “ Đồng ấu”, cũng như cấp I, II, III văn hóa. Nếu được học giáo lý Bao Đồng cũng giống như học cấp III.

Như vậy, người Công giáo trưởng thành là người lớn trong đức tin, nếu tinh theo tuổi đời thì tạm cho là 18 tuổi.Tuổi chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình. Từ đó, người Công giáo trưởng thành trong đức tin , đồng thời là một công dân trưởng thành ngoài xã hội. Như vậy, sự nhận thức Lời Chúa đối với họ thật quan trọng và cần thiết biết bao, để trở nên một người Công giáo, một Ki-tô hữu trưởng thành.

Theo đó, Lời Chúa hôm nay (Mt 18, 21 -35) họ tự suy tư và cầu nguyện thật tâm , thì thật tuyệt vời cho họ vì có giá trị tuyệt đối đối với người Công giáo trưởng thành từ 18 tuổi trở lên.Nhưng, thật sự, người Công giáo trưởng thành chỉ là khung chung thôi, vì mục đích CÔNG GIÁO là NÊN THÁNH , chứ không phải là Công giáo nhãn hiệu.Vì thế, có vô vàn các thánh trẻ, không kể các thánh Anh  Hài Tử Đạo.

Như vậy, sự tha thứ chính là sự công bằng đích thật từ Thiên Chúa, vì nếu không tha thứ , thì cũng chẳng được thứ tha, đó là công bằng. sự công bằng chính là bác ái, Sự công bằng của Thiên Chúa là lý đoán, sự tha thứ là tình thương, nhưng sự tha thứ mà Thiên Chúa muốn nhân loại cần có, đó là tình yêu thương kẻ có tội.

Vì chúng ta biêt, sự tha thứ không phải là nhu nhược mà là một sức mạnh của ân sủng, vì nếu người Công giáo không biết tha thứ chính là satan, mà satan sinh ra CỘNG SẢN , thật vậy, chính cha đẻ ra chủ thuyết cộng sản là người Công giáo không biết tha thứ, vì khi còn là cậu bé giúp lễ rất ngoan đạo, một hôm đang giúp lễ sơ ý đánh rơi chén lễ và bình rượu lễ vỡ tung, vị linh mục không kìm cơn tức giận được , vì thế đã buông cái tát trời giáng trên gương mặt cậu bé giúp lễ ấy, tức khắc cậu ta bỏ chạy khỏi nhà thờ và từ đó không bao giờ đặt chân tới bất kỳ nhà thờ nào, sự ôm hận không biết tha thứ, đã làm cho một bộ óc thông minh trở nên một nhân vật làm nô lệ cho satan, satan luôn canh những miếng mồi ngon đó, một thời gian sau, cậu bé đó đã trở thành ông tổ của chủ thuyết CỘNG SẢN .

Vì thế, con mới nói, nếu người Công giáo không biết tha thứ, thì tức khắc nó trở thành cộng sản. Còn nếu biết tha thứ thì sẽ trở nên thánh thiện.

Kết luậ : Sự thánh thiện chính là Thiên Chúa , bởi vì, Thiên Chúa là Đấng tha thứ , sự tha thứ chính là một tâm hồn cao thượng , mà thế lực satan không với tới.

Đồng nghĩa như vậy, có một gương tha thứ cao cả chính là THÁNH GIÁ, nơi đó treo Đấng tha thứ tội lỗi cho trần gian. Như , chúng ta biết có một gương được tha thứ dẫn đến cuộc đời một vị thánh, đó là thánh giáo hoàng GIOAN PHAOLO II, khi ngài còn là một cậu bé giúp lễ, buổi sáng hôm ấy, ngài cũng sơ ý đánh rơi chén thánh, khi cái xoảng, nhưng vị linh mục chủ tế không la mắng, không tát một cái tát trời giáng, mà ngài ôn tồn nói nhỏ:” Nếu là cha, cha cũng sẽ bị như vậy. Thôi không có chi.” , thế là Thánh Lễ vẫn tiếp diễn, và còn hơn nữa, Thánh Lễ ấy mang lại hoa trái dồi dào cho giáo hội. Một vị thánh giáo hoàng tiềm năng đã ra đời.

Như vậy, giá trị của sự tha thứ rất lớn lao, vì tha thứ sinh ra hoa trái hòa bình và an lạc. Vì, chúng ta đừng tưởng cộng sản làdo  học thuyết sai lầm, nhưng tai hại nhất, cộng sản chính là do người Công giáo không biết tha thứ, hiện nay, bây giờ và sau nầy, người Công giáo không biết tha thứ chính là CỘNG SẢN , vì Chủ nghĩa cộng sản là thứ chủ nghĩa không biết tha thứ và tham lam.

Như vậy, nền tảng gia đình Công giáo thật quan trọng, vì Thiên Chúa yêu thương người nghèo không phải chỉ là vật chất mà còn tâm linh nữa, vì ai dám vỗ ngực nói: “ Mình giàu hơn Thiên Chúa đâu”, vì thế khi nghe nói :” Thiên Chúa yêu thương người nghèo và đứng về phía người nghèo, thì phải hiểu Thiên Chúa yêu thương tất cả mọi người, trong đó có người tội lỗi, vì người tội lỗi là người nghèo nhất trong đó có tôi, và có bạn ”.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến trần gian vì người nghèo, vì chính Chúa là GIÊSU  , nghĩa là” Thiên Chúa ở cùng nhân loại “, mà nhân loại là người tội lỗi hết thảy , mà tội lỗi là người nghèo hèn ,không phải chỉ có nghèo vật chất mà còn nghèo tâm linh nữa, chỉ có kẻ trong sạch mới là người thánh thiện , mà người thánh thiện thì mới hưởng phúc thiên đàng là phúc thật, xin mọi loài thụ tạo biết nhận ra chân lý đích thật từ Thiên Chúa trong tình yêu của Ngài. Amen

 

Phê-rô Trần Đình Phan Tiến