Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

100 ngày đầu tiên: Biden-Harris lập kế hoạch gì cho các vấn đề thuộc sự sống

Tác giả: 
Jos. Tú Nạc, NMS

 

100 ngày đầu tiên: Biden-Harris lập kế hoạch gì cho các vấn đề thuộc sự sống

 

 

Các nhà lãnh đạo ủng hộ sự sống đã nói rằng các quyết định chính sách và bổ nhiệm tổng thống được đưa ra trong vòng 100 ngày đầu tiên của chính quyền Biden có thể hủy bỏ các biện pháp bảo vệ lương tâm và quyền tự do dân sự cho các tổ chức Công giáo và nhà cung cấp dịch vụ y tế, đồng thời đảo ngược giới hạn tài trợ của người đóng thuế cho các thủ tục phá thai ở nước ngoài.

 

Trong khi phần lớn trọng tâm chính trị về phá thai vẫn nằm ở các ứng cử viên của Tòa án tối cao trong tương lai và khả năng sửa đổi hoặc đảo ngược Roe vs. Wade, các nhà lãnh đạo ủng hộ sự sống nói với CNA rằng tổng thống nắm sự thống trị trực tiếp đối với một số bổ nhiệm quan trọng và các lĩnh vực chính sách liên quan đến các vấn đề sự sống, và sẽ tác động ngay lập tức một biện pháp ủng hộ phá thai.

 

Joseph Meaney, chủ tịch của Trung tâm Đạo đức Sinh học Công giáo Quốc gia, nói với CNA rằng cựu phó tổng thống Joe Biden đã đưa ra “lập trường cực đoan nhất mà ông ấy có thể về vấn đề phá thai.”

 

Biden đã đảo ngược sự ủng hộ trước đây của mình đối với sửa đổi Hyde — cấm người đóng thuế tài trợ cho các thủ tục phá thai — Meaney nói, và “về cơ bản đã báo hiệu với (thông báo) đó rằng ông ta sẽ không thực hiện bất kỳ lập trường ủng hộ sự sống nào dưới bất kỳ phương cách nào, dạng thức nào, hình thức nào.”

 

Ông nói: “Chúng ta có thể mong đợi mọi thứ đã xảy ra trong chính quyền Obama sẽ xảy ra một lần nữa.”

 

Biden đã báo hiệu ý định của mình để khôi phục lại hành động hành pháp thời Obama, vốn sẽ loại bỏ sự bảo vệ lương tâm khỏi các tổ chức tôn giáo, như Little Sisters of the Poor, yêu cầu họ cung cấp thuốc phá thai và triệt sản cho nhân viên của họ theo kế hoạch chăm sóc sức khỏe.

 

Meaney cũng dự đoán rằng chính quyền Biden gần như sẽ hủy bỏ ngay lập tức cái gọi là Chính sách Thành phố Mexico. Lần đầu tiên được thực hiện dưới sự quản lý của Regan, chính sách cấm sử dụng tiền đóng thuế cho các tổ chức phi chính phủ ở nước ngoài thực hiện phá thai. Chính sách này đã được duy trì bởi từng chính quyền Cộng Hòa tiếp theo và bị lật ngược bởi từng chính quyền Dân chủ. Chính quyền Trump đã mở rộng chính sách bao gồm các hình thức viện trợ nước ngoài khác như hỗ trợ y tế toàn cầu.

 

Meaney cho biết lập trường của chính quyền đối với chính sách Thành phố Mexico “đại loại là đặt dấu chấm cho vị trí của họ trong vấn đề sự sống.”

 

Tom McClusky, Chủ tịch của March for Life Action, nói với CNA rằng việc đảo ngược chính sách của Thành phố Mexico có thể sẽ bị hủy bỏ như một hành động nghi lễ vào ngày đầu tiên của Biden tại vị, nếu ông không “chờ đợi lễ kỷ niệm Roe vs. Wade một tuần sau.”

 

Meaney nói rằng những người được bổ nhiệm trong nhánh hành pháp cũng sẽ có “ảnh hưởng rất sâu rộng đến định hướng của chính phủ liên bang về vấn đề phá thai nói chung.”

 

Meaney nói, có khả năng sẽ có “một bài kiểm tra quỳ rất mạnh” đối với các ứng viên để đảm bảo rằng họ “ủng hộ việc phá thai theo yêu cầu.”

 

“Tác động lớn nhất có thể sẽ xảy ra tại Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, đặc biệt là văn phòng dân quyền,” Meaney nói, chỉ ra các luật hiện hành bảo vệ quyền lương tâm có thể không được thực thi.

 

“Các luật khác nhau tồn tại, sửa đổi Weldon, sửa đổi Giáo hội, là luật liên bang, vì vậy chúng không thay đổi chỉ vì tổng thống thay đổi, vì vậy vấn đề thực thi nhiều hơn,” Meaney nói, đề cập đến các điều khoản lương tâm bảo vệ các cá nhân và tổ chức chăm sóc sức khỏe phản đối việc thực hiện hoặc hỗ trợ phá thai hoặc thực hiện các thủ tục triệt sản.

 

Meaney nói rằng những thay đổi về nhân sự do tổng thống bổ nhiệm có thể “hạn chế nghiêm trọng sự giúp đỡ mà các cá nhân có thể mong đợi nhận được đối với một số vấn đề lương tâm này.”

 

“Nó ảnh hưởng đến tình hình trên mặt đất, bạn biết đấy, tâm lý của những người đang tại chức là gì?” Meaney nói.

 

McClusky cho biết ông còn sẽ dự đoán hành động điều hành để ngăn chặn các tiểu bang phá hoại Kế hoch5 hóa gia đình, cũng như nới lỏng các hạn chế đối với việc phá thai bằng hóa chất trong vòng 100 ngày đầu tiên kể từ khi có chính quyền Biden.

 

Meaney cho biết các biện pháp khác mà chiến dịch Biden đã thể hiện sự ủng hộ — như đảo ngược Tu chính án Hyde hoặc soạn thảo luật Roe vs. Wade trong luật liên bang — sẽ yêu cầu cơ quan lập pháp và có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn để hoàn thành. Nhưng một tổng thống Biden “có thể sẽ nhanh chóng báo hiệu sự ủng hộ của ông đối với các biện pháp như vậy.”

 

McClusky cũng lưu ý khả năng có đa số đảng Dân chủ trong Thượng viện vào năm tới, cùng với đa số trong Hạ viện. Ông cho biết Thượng viện có thể - phù hợp với đề xuất của một số đảng viên Đảng Dân chủ - sẽ nhanh chóng loại bỏ tình trạng lập pháp, làm tăng khả năng hành động lập pháp về vấn đề phá thai.

 

“Một khi điều đó biến mất, điều đó có nghĩa là sửa đổi Hyde không còn nữa, sửa đổi Helms (cũng hạn chế tài trợ của Hoa Kỳ cho việc phá thai ở nước ngoài), mọi thứ bên dưới chiêu bài của nó,” ông nói. “Đó là một mối đe dọa thực sự đối với những người ủng hộ sự sống.”

 

Jos. Tú Nạc, nguyễn Minh Sơn