Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thánh Giá, biểu tượng của tình thương

 

 

Suy Niệm Tin Mừng Lễ Suy Tôn Thánh Gía 2020 ( 14/09) (Ga 3, 13-17)

THÁNH GIÁ - BIỂU TƯỢNG CỦA TÌNH THƯƠNG

 

Thưa quý vị, Đoạn Tin Mừng (Ga 3, 13-17) hôm nay theo thánh Gioan trình thuật và xác tín điều ấy :

 

”Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người , Đấng từ trời mà xuống. (c 13)

 

Như ông Moise đã treo ( giương cao) con rắn trong sa mạc thế nào, thì Con Người cũng sẽ được treo ( giương cao) lên như vậy, ( 14)

 

để ai tin vào Người thì được sống đời đời (c15)

 

Thiên Chúa yêu thế gian , đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người, thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.(c 16)

 

Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ vào Con của Người, mà được cứu độ.” (c 17)

 

Rõ ràng, Thánh giá không phải là “phương tiện “ để luận phạt , mà là để yêu thương, nhưng yêu thương không có nghĩa thỏa hiệp với tội lỗi, yêu thương là tha thứ, nhưng tha thứ để được “ CỨU “, có nghĩa là, tội nhân phải “TIN” vào Người Con của Thiên Chúa.

 

Như vậy, hai động từ cần và đủ là phải sám hối và tin vào Tin Mừng, là “TIN “ và được ‘CỨU”.

 

Nếu nhìn lên Thánh Gía là biểu tượng của sự tha thứ , nhưng không tin thì làm sao được cứu.

 

Tin và được cứu là hai động từ cần và đủ để lãnh nhận ơn cứu độ, vâng, đó là Thánh giá. Vậy , Thánh giá là mầu nhiệm yêu thương tột đỉnh bởi Thiên Chúa. Thiên Chúa đã yêu thương thế gian, đến độ” đóng ấn” Con của Người trên Thập giá, là biểu tượng ô nhục của người Dothai, và là sự thất bại ê chề của kẻ khôn ngoan.Thánh giá là phương tiện cứu chuộc hữu hình để “giương cao” tình yêu của Thiên Chúa.

 

Suy tư Thánh giá là suy tư hai mầu nhiệm : “ĐAU KHỔ VÀ TÌNH YÊU”. Đấng từ trời xuống thế phải gánh lấy mọi đau khổ của thế nhân, vì, từng người thế nhân mà phải đền tội của mình như “phương thức” Con Thiên Chúa phải chịu thì thật kinh khủng, cứ từng người một phải chịu cực hình nhãn tiền, hết đời nầy qua đời khác, hết kiếp nầy qau kiếp khác, như vậy, thể trần là nơi luận phạt, không phải nơi để sinh sống. Chúng ta thấy , nhãn tiền , có nghĩa là hữu hình, mà mở mắt ra mỗi ngày đều nghe, nhìn thấy bao nỗi khổ đau của thế nhân, huống chi là chưa có Thánh giá, Thánh giá là phương thức hữu hình biểu lộ “tình yêu” của Thiên Chúa qua mầu nhiệm “đau khổ”.

 

“Người tôi tớ Giave”, chỉ về Đấng Kitô, Đấng chịu giương cao ơn cứu độ lên phải chịu đau đớn hoàn toàn về mặt hữu hình và siêu nhiên. Người yêu thương, đồng thời gánh lấy đau khổ để thể hiện tình yêu đó.từ đó, mầu nhiệm tình yêu đòi hỏi nơi những ai muốn bước theo Người, đến độ tình yêu trở thành giới luật. Và khi, chu toàn giới luật yêu thương, thì người môn đệ không hơn Thầy mình được, mặc nhiên phải gánh lấy đau khổ như Thấy mình.

 

Đau khổ và tình yêu là phương tiện để được sống muôn đời, như vậy, khi nói đến đau khổ là nói đến tình yêu, tình yêu càng lớn, đau khổ càng nhiều, nhưng đó là yếu tố dẫn đến ơn cứu độ.

 

Nhìn lên Thánh giá, nơi có Đấng Cứu Độ, chúng ta chiêm niệm một ơn sủng lớn lao, và nghiệm ra rằng sự đau khổ là một mầu nhiêm cao cả mà chúng ta không thể không dửng dưng, trái lại chúng ta muốn tham dự vào một mầu nhiệm của tình yêu. Chiêm niệm một mầu nhiệm của tình yêu, chúng ta không thể không thông phần với đau khổ. Đau khổ là một mầu nhiệm , bởi vì nó làm giảm đi cái mà chúng ta tưởng là hạnh phúc. Cái mà thế gian cho là hạnh phúc, thì cái phúc ấy chưa phải là “ phúc thật”. Phúc thật phải là cái phúc có đau khổ. Cái mà , người đời cho là tốt lành, là hạnh phúc , thì cái đó là bất hạnh. Bởi vì , hạnh phúc là sự phúc tốt lành, nhưng trần gian vốn không tốt lành, tội lỗi, thì những cái phúc ấy là phúc giả, không phải hạnh phúc thật.vì chúng ta biết mọi thứ hữu hình đều là giả, giáo lý của phật giáo cũng nói rằng mọi thứ trên đời là giả.

 

Vì thế, muốn đừng tìm những cái giả, thì chúng ta phải tìm cái thật, cái thật chính là mầu nhiệm “ đau khổ và tìnhh yêu”, mà chỉ có nơi Thánh giá. Thánh gíá hội tụ hai mầu nhiệm ấy, vì thế có giá trị cứu dộ nhân loại. Vì vậy, được gọi lÀ ”THÁNH GIÁ”, là cái giá Thiên Chúa phải trả để yêu thương nhân loại.

 

Lễ Suy Tôn Thánh Giá là nhắc lại mầu nhiệm đau khổ và tình yêu nơi Thánh giá,Đấng cứu độ không chịu đau khổ, nếu Người không yêu thương nhân loại, vì thế, nếu không chịu đau khổ , thì không sinh ra tình Thánh giá.

 

Lạy Chúa Giêsu,vì yêu thương thế gian, Thánh giá nơi cứu chuộc các linh hồn, xin thương ban cho chúng con mọi sự trong cuộc đời trần thế theo con đường Thánh giá Chúa đã đi, hầu chúng con biết vác Thánh giá mỗi ngày bước theo Chúa ./. Amen

 

P. Trần Đình Phan Tiến