Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thánh Ca Phụng Vụ CN 26 TN A

Tác giả: 
Lm Thái Nguyên

Đáp Ca: TV 24.

https://youtu.be/6vZXz0P30fcHiệp Lễ: Tình Yêu Trong Hành Động

https://youtu.be/8ie-1AhkDww