Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Bảy Tổng Lãnh Thiên Thần - Mừng kính Tổng lãnh Thiên Thần

Tác giả: 
Lm Xuân Hy Vọng

Bảy Tổng Lãnh Thiên Thần 
 
Tổng Lãnh Thiên Thần Thiên Chúa
Bên đỡ nương tựa chan chứa đời con.
Dù con sức lực hao mòn
“Lương y của Chúa”, vuôn tròn mệnh danh
Ra-pha-el Tổng (lãnh) Thiên Thần
Chữa lành hồn xác, ân cần chở che.
Thiên binh tướng  Mi-ca-e
“Ai bằng Thiên Chúa”, mải mê thế trần
Đánh tan Sa-tan muôn lần
Đưa về bến đỗ, hồng ân tuôn tràn.
Gab-ri-el “Sứ thần” (truyền) loan
Thánh ý Thiên Chúa hoàn toàn thực thi.
Đời con chẳng còn sợ chi
U-ri-el “Lửa thánh” ngại gì người ơi

Ánh quang Thiên Chúa muôn đời
Chiếu soi tăm tối, rạng khơi tâm hồn.
Ra-gu-el  bằng hữu suy tôn
“Bạn hiền Thiên Chúa", mỏi mòn đợi trông.
Rê-mi-el “Lòng Chúa khoan dung”
Nhân từ dẫn lối tín trung trở về.
Bao ngày tháng con đê mê
“Lệnh truyền của Chúa” con chê, chối từ
Sa-ri-el không chần chừ
Dắt con tìm kiếm, suy tư cuộc đời.
Tổng lãnh thiên thần rạng khơi
Thi hành sứ mệnh, sáng ngời thiên cung. 

 

                                    Lm. Xuân Hy Vọng
                                          Xứ sở Lưu Cầu, 20.08.2020  
 


Dựa trên một số nguồn dẫn Kinh Thánh như Sách Tô-bi-a 12, 15; Khải Huyền 1, 4. 20; 3, 1; 8, 2. 6; và I-sai-ah 63,9, được biệt đến ít nhất 7 Tổng lãnh Thiên thần với danh xưng và ý nghĩa sau:

*    Mi-ca-e: “Ai bằng Thiên Chúa”, nguyên soái thiên binh thiên thần, Thánh bổn mạng che chở khỏi cám dỗ
*    Gáb-ri-el: “Sứ thần Thiên Chúa”, “Thiên Sứ”, “Sức mạnh của Chúa”, “Thiên Chúa oai hùng”…, truyền tin cho Đức Mẹ chịu thai, báo tin vui cho ông Za-ka-ri-a trong đền thờ.
* Ra-pha-el: “Danh y của Thiên Chúa”, “Thiên Chúa chữa lành”, đã được sai đến chữa lành cho Tô-bi-a        cha, giải thoát Tô-bi-a con và Sa-rah (x. Tb 3,8-17; 7,6-14; 8, 4-14).
* U-ri-el: “Lửa Thánh”, “Thiên Hoả”, “Ánh quang Thiên Chúa”, “Thiên Chúa quang vinh”.
* Ra-gu-el (hoặc Se-a-ti-el): “Bằng hữu của Chúa”, “Bạn hiền của Chúa”.
* Sa-ri-el (hoặc Zê-ra-ki-el): “Lệnh truyền của Thiên Chúa”, “Người diện kiến Thiên Chúa”, “Người tìm           kiếm Thiên Chúa”.
* Rê-mi-el (hoặc Jê-rê-mi-el): “Lòng Thương Xót của Thiên Chúa”, “Người được Thiên Chúa dựng nên”,           “Lòng Khoan nhân của Thiên Chúa”.

 

 

MỪNG KÍNH TỔNG LÃNH THIÊN THẦN

 

Hợp cùng chư thánh ca vang

Thiên Thần Tổng Lãnh vinh quang thiên đường.

Một lòng thờ phương, yêu thương

Tựa nương bên Chúa, quê hương cửu trùng.

Đoàn con xin được tương phùng

Ngợi khen hoan chúc hoà chung tiếng đàn.

Mi-ca-e mang bình an

“Ai bằng Thiên Chúa chứa chan vĩnh hằng?”

Dẹp tan ma quỷ vong ân

Ra tay nâng đỡ thế trần mải mê.

Cám dỗ tràn lan ê chề

Xin Ngài thương giúp, đưa về dưỡng nuôi.

Sứ thần loan báo tin vui

Gab-ri-en hỡi tới lui đồng hành.

Truyền tin cho Mẹ phúc anh

“Mẹ là Mẹ Chúa, Thánh danh muôn đời!”

“Xin vâng” Mẹ đáp trọn lời

“Tôi là tôi tá Chúa Trời cao sang”

Một đời chẳng màng vinh quang

Danh y thiên giới, lên đàng thực thi

Ra-pha-en chữa Tô-bi (-a)

Ra tay cứu giúp từ bi muôn phần

Tạ ơn Tổng lãnh thiên thần

Vâng lời Thiên ý, ân cần viếng thăm

Dẫu cho sứ mệnh âm thầm

Chữa lành hồn xác, hạt mầm trổ sinh

Dạy cho con biết hy sinh

Tín trung, trung tín vẹn tình yêu thương.

 

                                                                   Lm. Xuân Hy Vọng

                                                                   Ishigaki, 19/8/2019