Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đáp Ca & Hiệp Lễ Chúa Nhật 28 A TN - TCMĐ

Tác giả: 
Thánh Ca Muôn Đời

 

Đáp Ca Thánh Vịnh 22 - Chúa Nhật 28 A Thường Niên - Thiên Lý

https://youtu.be/XHVais00GvQ


 

 

Ca Hiệp Lễ - Tình Chúa Trong Đời

https://youtu.be/Wf1RByWQwRg