Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thờ Lạy Thánh Thể

Tác giả: 
Lm Phạm Quốc Hưng

Thờ Lạy Thánh Thể

 

Lạy Chúa Giêsu ngự thật (nơi đây) trong Bí Tích Thánh Thể. Cùng với Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse, con yêu mến Chúa, con thờ lạy Chúa, vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà cứu độ trần gian. Xin Chúa ngự vào tâm  hồn con và ở lại với con luôn mãi.

 

Xin cho con được yêu mến Chúa như Mẹ Maria đã yêu mến Chúa, và yêu mến Mẹ như Chúa đã yêu mến Mẹ. Lại cho con ơn cảm hóa người đời biết thiết tha yêu mến Chúa và Mẹ, nhờ sức mạnh của Thánh Thần.