Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thánh Ca Phụng Vụ CN 27 TN A

Tác giả: 
Lm Thái Nguyên

Đáp Ca TV 79: https://youtu.be/ZlLKZbqlhZo
Hiệp Lễ 1: Viên Đá Góc: https://youtu.be/uS4VgjY9Mn0
Hiệp Lễ 2: Chúa Vẫn Trọn Tình Tthương: https://youtu.be/0h_gneAPXGI