Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

05/10/2020

THỨ HAI TUẦN 27 TN
Lc 10,25-37

 

HÃY LÀM NHƯ VẬY

Đức Giê-su trả lời ông ta: “Ông trả lời đúng lắm. Cứ làm như vậy là sẽ được sống.” (Lc 10,28)

 

Suy niệm: Phúc Âm theo thánh Lu-ca cho biết nhà thông luật khi chất vấn Đức Giê-su ông ta không hề có ý đi tìm chân lý mà chỉ muốn “thử” Ngài và để tỏ ra mình là người thông thái. Dù vậy Chúa đã cho ông cơ hội để bộc lộ sự hiểu biết của mình và còn khen “ông trả lời đúng lắm.” Nhưng đồng thời Ngài mời gọi ông đừng chỉ dừng lại ở lý thuyết mà phải thực hành “yêu người thân cận” “thì sẽ được sống.” Nhưng nhà thông luật này vẫn chưa hài lòng mà còn muốn thể hiện sự uyên bác và “chứng tỏ mình có lý” nên mới hỏi vặn Chúa: “Ai là người thân cận của tôi?” Chính vì thế mà một lần nữa Chúa nhắc lại cho ông điều quan trọng là “hãy đi và làm như vậy” nghĩa là hành động như hình mẫu người Sa-ma-ri tốt lành trong dụ ngôn, coi mình là người thân cận với người đi đường xa lạ gặp cơn hoạn nạn và mau mắn ra tay cứu giúp.

 

Mời Bạn: Để được sự sống đời đời thì học biết lý thuyết xuông không đủ, điều cần thiết là phải đưa những kiến thức ấy đi vào thực tế của đời sống, nghĩa là phải “làm”. Có thể bạn rất thuộc những bài giáo lý, nhớ rất rõ những đoạn Thánh Kinh nhưng nếu bạn chưa đem những điều ấy ra thực hành trong cuộc sống thì bạn vẫn chưa phải là môn đệ đích thực của Chúa.

 

Sống Lời Chúa: Tâm nguyện mỗi ngày làm một việc thiện cho người anh em.

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, sống triệt để theo những đòi hỏi của Tin Mừng quả là điều khó, nếu không có ơn Chúa thì tự sức mình chúng con không thể làm được. Xin Chúa thêm sức để chúng con quyết tâm thực hành điều Chúa dạy. Amen.