Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đức Mẹ Mân Côi (Chúa Nhật 27 TN A)

Tác giả: 
Lm Thái Nguyên

Đáp Ca: Lc 1, 46-55: https://youtu.be/6Q8EgRzONOwHiệp Lễ: Tâm Tình Xin Vâng: https://youtu.be/PvGfTcsjkkAKết Lễ: Lời Kinh Mân Côi: https://youtu.be/cJ4GApVwvXg