Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

ĐGH Phanxicô bổ nhiệm Đức TGM Charles Brown làm sứ thần Tòa thánh tại Phi Luật Tân

Tác giả: 
Jos. Tú Nạc, NMS

 

ĐGH Phanxicô bổ nhiệm Đức TGM Charles Brown làm sứ thần Tòa thánh tại Phi Luật Tân

 

 

Hôm thứ Hai, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Charles Brown làm sứ thần Tòa thánh tại Philippines, một vị trí đã bị bỏ trống kể từ tháng 11.

 

Sự bổ nhiệm ngày 28 tháng Chín chuyển Đức Tổng Giám mục Brown, một người gốc New York, khỏi vai trò Sứ thần của ngài tại Albania.

 

Đức Tổng Giám mục Brown sinh ngày 13 tháng Mười năm 1959 tại New York.

 

Ngài được thụ phong linh mục của Tổng giáo phận New York năm 1989, ngài có bằng của Đại học Notre Dame, Đại học Oxford, Đại học Toronto và Anselmianun.

 

Từ năm 1994 đến năm 2011, ngài làm việc tại Bộ Giáo lý Đức tin, và được bổ nhiệm làm Sứ thần Tòa thánh tại Ái Nhĩ Lan vào tháng Mười Một năm 2011. Lễ thánh chức Giám mục của ngài được tổ chức vào ngày 6 tháng Một năm 2012.

 

Đức Giám mục Kevin Doran của Elphin nói rằng trong thời gian Đức Tổng Giám mục Brown ở Ái Nhĩ Lan, ngài đã tập trung vào việc đổi mới hội đồng giám mục.

 

“Ngài đến giữa chúng tôi với tư cách là một nhà ngoại giao, vào thời điểm mà ngoại giao thực sự cần thiết, nhưng ngài còn đến đến với trái tim của một mục tử. Trong 5 năm qua, ngài đã thách thức chúng tôi và khuyến khích chúng tôi một cách bình đẳng,” Đức Giám mục Doran nói.

 

“Ngài nhiệt tình ủng hộ chúng tôi và sẵn sàng làm bất cứ điều gì có thể để giúp đỡ.”

 

Đức Tổng Giám mục Brown ở lại Ái Nhĩ Lan cho đến năm 2017, khi ngài được bổ nhiệm làm Sứ thần Tòa thánh tại Albania.

 

Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn