Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thánh Ca Phụng Vụ CN 28 TN A

Tác giả: 
Lm Thái Nguyên

Đáp Ca: TV 22. https://youtu.be/zIbrMznZl0k
Hiệp lễ: Chúa Đã Mời Gọi: https://youtu.be/3JMJ_Wvu108