Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Ý Chỉ Mỗi Ngày Trong Tuần

Ý Chỉ Mỗi Ngày Trong Tuần

 

Chúa Nhật: Kính Chúa Ba Ngôi-sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu-Ngôi Lời Nhập Thể-chịu đau khổ, chịu chết và sống lại để cứu độ trần gian

Xin cho mọi người nhận biết, tin kính, thờ lạy, trông cậy và kính mến Chúa Ba Ngôi, và sống với nhau trong tinh thần yêu thương hiệp nhất. Cầu nguyện cho các vị lãnh đạo trong Hội Thánh và nơi trần thế, và những người ta có bổn phận chăm lo phục vụ

 

Thứ Hai: Kính Chúa Thánh Thần và Suy Tôn Lời Chúa-sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu-Đấng đã lên trời vinh hiển, ban Thánh Thần xuống để hướng dẫn Giáo hội và sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết.

Xin cho mọi người biết sống theo sự hướng dẫn của Thần Khí, biết năng suy nghĩ đến các chân lý đời đời, và sống theo đức tin nhờ chuyên chăm đọc, nghe, ghi nhớ, suy niệm và thực hành Lời Chúa. Cầu nguyện cho các linh hồn trong Luyện ngục.

 

Thứ Ba: Kính các Thiên thần, Thiên thần hộ thủ-sùng kính Thánh Tâm Chúa Hài Đồng-Đấng mà các Thiên thần mừng hát và Ba Vua đến thờ lạy.

Xin cho mọi tín hữu biết sùng kính, mến yêu và noi gương các Thiên thần: luôn hướng lòng thờ lạy Chúa với lòng khiêm nhường sâu thẳm và lòng mến thiết tha, mau mắn thực thi ý Chúa, và giúp tha nhân đạt tới ơn cứu độ. Cầu nguyện cho việc truyền giáo của Hội Thánh, cho những người bênh vực đức tin chân chính và các nhà truyền giáo; cho các tin hữu ý thức và gia gia tăng lòng nhiệt thành truyền giáo.

 

Thứ Tư: Kính Thánh Giuse và Các Thánh-sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu ẩn dật nơi Nazareth.

Xin cho mọi người biết quý trọng đời sống nội tâm, thinh lặng, cầu nguyện, cũng như giá trị của lao động. Cầu nguyện cho các gia đình biết sống yêu thương thánh thiện noi gương Thánh gia-Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse.

 

Thứ Năm: Kính Chúa Giêsu Thánh Thể-sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu-Linh Mục Thượng Phẩm và Hy Lễ Chuộc Tội cho trần gian.

Xin cho mọi tín hữu biết đặt Hy Lễ Thánh Thể là Trung Tâm đời sống. Cầu cho các linh mục và tu sĩ biết cố gắng nên thánh và thuộc trọn về Chúa.

 

Thứ Sáu; Kính Cuộc Khổ Nạn và suy tôn Thánh Giá-sùng kính Thánh Tâm Giêsu-Vua Tình Yêu bị Đóng Đinh Thập Giá.

Xin cho mọi người biết sống theo sự khôn ngoan của Thánh Giá. Cầu cho những người đau khổ, bệnh tật, tội lỗi và hấp hối.

 

Thứ Bảy: Kính Đức Mẹ Maria Đồng Trinh-sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu Thai Nhi.

Xin cho mọi người biết biệt kính, mến yêu và đền tạ Khiết Tâm Đức Mẹ, biết tôn trọng và bênh vực phẩm giá và sự sống của con người. Cầu nguyện cho những người thân yêu, các ân nhân, những người thù nghịch, và những người đang đấu tranh phò sự sống chống phá thai.