Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tuần Cửu Nhật kính Đức Mẹ Mân Côi

TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ MÂN CÔI

(Với phần suy niệm của Lm Nguyễn Ngọc Thế)

 

Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Mân Côi Ngày 1:

Hát Một bài Chúa Thánh Thần

Xướng: Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con.

Đáp: Cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.

Xướng: Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần.

Đáp: Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

 

KINH NGỢI KHEN MAGNIFICAT

Nam: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa.  Thần trí tôi hớn hở vui mừng.

Vì Thiên Chúa – Đấng Cứu Độ tôi!

Nữ: Phận nữ tỳ hèn mọn –  Ngài đoái thương nhìn tới.

Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc.

Nam: Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả.

Danh Ngài thật chí thánh chí tôn!

Nữ: Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Ngài!

Nam: Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh.  Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Nữ: Chúa hạ bệ những ai quyền thế. Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Nam: Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư. Người giàu có lại đuổi về tay trắng.

Nữ: Chúa độ trì Israel – tôi tớ của Ngài.  Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

Nam: Vì Nguòi nhớ lại lòng thương xót.  Dành cho tổ phụ Abraham.

Và cho con cháu đến muôn đời! Amen.

 

Suy Niệm: Nữ Tỳ Khiêm Tốn của Chúa

“Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn!” (Lc 2,48).

Trước Thiên Chúa quyền năng giàu lòng thương xót, Mẹ Maria khiêm tốn nhận mình là nữ tỳ nhỏ bé. Thật đẹp tâm tình khiêm tốn của Mẹ! Đẹp hơn nữa, khi Thiên Chúa lại rất vui mừng nhận ra sự khiêm nhu của Người Nữ Tỳ là chính Mẹ, vì thế Chúa đã tỏ tình thương đặc biệt trên Mẹ, ban biết bao điều tốt lành cao cả cho Mẹ. Phúc lành lớn nhất là Mẹ được Chúa chọn, cưu mang Chúa Giê-su, Con Thiên Chúa. Ai càng khiêm tốn, người đó càng được Chúa trân trọng và mến thương. Xin Chúa cho chúng con học và thực hành tinh thần khiêm tốn này của Mẹ hằng ngày trong cuộc sống. Amen.

 

Lần Chuỗi Mân Côi

Kinh Hãy Nhớ

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Ðức Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp, mà Ðức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van, chạy đến sấp mình xuống dưới chân Ðức Mẹ, là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Ðức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương mà nhận lời con cùng. Amen.

Hát Một Bài Đức Mẹ

Kinh Trông Cậy

 

==========

Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Mân Côi Ngày 2:

Hát Một bài Chúa Thánh Thần

Xướng: Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con.

Đáp: Cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.

Xướng: Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần.

Đáp: Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

 

KINH NGỢI KHEN MAGNIFICAT

Nam: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa.  Thần trí tôi hớn hở vui mừng.

Vì Thiên Chúa – Đấng Cứu Độ tôi!

Nữ: Phận nữ tỳ hèn mọn –  Ngài đoái thương nhìn tới.

Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc.

Nam: Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả.

Danh Ngài thật chí thánh chí tôn!

Nữ: Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Ngài!

Nam: Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh.  Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Nữ: Chúa hạ bệ những ai quyền thế. Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Nam: Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư. Người giàu có lại đuổi về tay trắng.

Nữ: Chúa độ trì Israel – tôi tớ của Ngài.  Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

Nam: Vì Nguòi nhớ lại lòng thương xót.  Dành cho tổ phụ Abraham.

Và cho con cháu đến muôn đời! Amen.

 

Suy Niệm: Khuôn Mẫu của niềm vui

“Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà” (Lc 1,28).

Niềm vui là món quà cao quý trong cuộc sống mà ai cũng mong ước có được. Niềm vui lớn nhất là niềm vui có Chúa ở cùng. Mẹ Maria, Cô Trinh Nữ khiêm nhu không có chi nổi bật, đã được nhận niềm vui đặc biệt này, và cả cuộc đời Mẹ đã gìn giữ cũng như thăng tiến niềm vui này, bằng cách Mẹ luôn sống nhờ Chúa, với Chúa và trong Chúa.

 

Xin Mẹ cầu bầu cho chúng con, để chúng con luôn có Chúa trong tâm hồn, luôn biết ý thức sống nhờ Chúa và ở lại với Chúa. Qua đó, chúng con có thể sống vui trong mọi khoảnh khắc và hoàn cảnh khác nhau. Mẹ ơi, chúng con tin rằng có Chúa, niềm vui cuộc sống của chúng con luôn nở hoa, sinh trái tốt lành. Amen.

 

Lần Chuỗi Mân Côi

Kinh Hãy Nhớ

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Ðức Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp, mà Ðức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van, chạy đến sấp mình xuống dưới chân Ðức Mẹ, là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Ðức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương mà nhận lời con cùng. Amen.

Hát Một Bài Đức Mẹ

Kinh Trông Cậy

==========

 

Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Mân Côi Ngày 3:

Hát Một bài Chúa Thánh Thần

Xướng: Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con.

Đáp: Cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.

Xướng: Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần.

Đáp: Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

 

KINH NGỢI KHEN MAGNIFICAT

Nam: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa.  Thần trí tôi hớn hở vui mừng.

Vì Thiên Chúa – Đấng Cứu Độ tôi!

Nữ: Phận nữ tỳ hèn mọn –  Ngài đoái thương nhìn tới.

Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc.

Nam: Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả.

Danh Ngài thật chí thánh chí tôn!

Nữ: Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Ngài!

Nam: Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh.  Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Nữ: Chúa hạ bệ những ai quyền thế. Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Nam: Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư. Người giàu có lại đuổi về tay trắng.

Nữ: Chúa độ trì Israel – tôi tớ của Ngài.  Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

Nam: Vì Nguòi nhớ lại lòng thương xót.  Dành cho tổ phụ Abraham.

Và cho con cháu đến muôn đời! Amen.

 

Suy Niệm:  Chúa Thánh Thần với Mẹ.

“Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa” (Lc 1,35).

Chúa Thánh Thần ngự trên Đức Maria là Thần Khí Đấng Sáng Tạo, Đấng đã nhào nặn cách nhiệm lạ thân xác của Chúa Ki-tô nơi Đức Trinh Nữ; nhưng có gì đó còn hơn thế; ngoài vai trò là “Thần Khí Sáng Tạo”, Người cũng là nguồn sự sống, lửa tình yêu, và sự xức dầu ngọt ngào đối với Đức Maria.

 

Xin Mẹ dạy chúng con luôn biết mở rộng lòng và quảng đại với Chúa Thánh Thần, trong mọi khoảnh khắc cuộc sống, trong mỗi hoạt động của chúng con. Xin Chúa Thánh Thần đốt lên nơi chúng con lửa yêu mến và luôn tôn thờ Người. Amen.

 

Lần Chuỗi Mân Côi

Kinh Hãy Nhớ

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Ðức Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp, mà Ðức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van, chạy đến sấp mình xuống dưới chân Ðức Mẹ, là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Ðức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương mà nhận lời con cùng. Amen.

Hát Một Bài Đức Mẹ

Kinh Trông Cậy

 

==========

Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Mân Côi Ngày 4:

Hát Một bài Chúa Thánh Thần

Xướng: Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con.

Đáp: Cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.

Xướng: Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần.

Đáp: Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

 

KINH NGỢI KHEN MAGNIFICAT

Nam: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa.  Thần trí tôi hớn hở vui mừng.

Vì Thiên Chúa – Đấng Cứu Độ tôi!

Nữ: Phận nữ tỳ hèn mọn –  Ngài đoái thương nhìn tới.

Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc.

Nam: Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả.

Danh Ngài thật chí thánh chí tôn!

Nữ: Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Ngài!

Nam: Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh.  Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Nữ: Chúa hạ bệ những ai quyền thế. Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Nam: Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư. Người giàu có lại đuổi về tay trắng.

Nữ: Chúa độ trì Israel – tôi tớ của Ngài.  Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

Nam: Vì Nguòi nhớ lại lòng thương xót.  Dành cho tổ phụ Abraham.

Và cho con cháu đến muôn đời! Amen.

 

Suy Niệm:  Khuôn Mẫu của Đức Tin

“Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em” (Lc 1,45).

Bà Ê-li-sa-bét đã khen ngợi Đức Mẹ như vậy đó. Như ông Áp-ra-ham, người cha của những kẻ tin, Mẹ trở thành Mẹ của những kẻ tin, vì Mẹ đã tin vào việc Thiên Chúa thực hiện lời hứa của Người trên Mẹ, trên dân tộc của Mẹ và trên cả nhân loại. Đức tin diễn tả một sự đồng thuận toàn vẹn của tâm hồn và thể xác dành cho Thiên Chúa. Mẹ đã tin tưởng sống tâm tình này rất cụ thể, vì thế Mẹ có phúc biết bao.

 

Xin Mẹ cầu cùng Chúa cho chúng con biết ý thức giữ vững Đức Tin giữa xã hội tục hoá này. Con tin Chúa ơi, nhưng xin Chúa củng cố Đức Tin yếu đuối của chúng con. Cũng xin cho chúng con nhận ra phúc lành cao quý mà Đức Tin vào Chúa sẽ mang lại chúng con. Amen.

 

Lần Chuỗi Mân Côi

Kinh Hãy Nhớ

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Ðức Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp, mà Ðức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van, chạy đến sấp mình xuống dưới chân Ðức Mẹ, là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Ðức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương mà nhận lời con cùng. Amen.

Hát Một Bài Đức Mẹ

Kinh Trông Cậy

 

==========

Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Mân Côi Ngày 5:

Hát Một bài Chúa Thánh Thần

Xướng: Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con.

Đáp: Cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.

Xướng: Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần.

Đáp: Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

 

KINH NGỢI KHEN MAGNIFICAT

Nam: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa.  Thần trí tôi hớn hở vui mừng.

Vì Thiên Chúa – Đấng Cứu Độ tôi!

Nữ: Phận nữ tỳ hèn mọn –  Ngài đoái thương nhìn tới.

Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc.

Nam: Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả.

Danh Ngài thật chí thánh chí tôn!

Nữ: Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Ngài!

Nam: Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh.  Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Nữ: Chúa hạ bệ những ai quyền thế. Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Nam: Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư. Người giàu có lại đuổi về tay trắng.

Nữ: Chúa độ trì Israel – tôi tớ của Ngài.  Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

Nam: Vì Nguòi nhớ lại lòng thương xót.  Dành cho tổ phụ Abraham.

Và cho con cháu đến muôn đời! Amen.

 

Suy Niệm: Mẹ Maria, Mẹ Đấng Cứu Độ

“Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao” (Lc 1,30-32).

Trinh Nữ Maria được Thiên Chúa ưu ái chọn, để sinh Chúa Hài Nhi và đặt tên là Ngài Giê-su, có nghĩa là Thiên Chúa Cứu Độ. Công Đồng Vatican II dạy rằng: “Đức Trinh Nữ nhờ ơn huệ và vai trò làm Mẹ Thiên Chúa, Mẹ được hợp nhất với Con Mẹ là Đấng Cứu Độ. Mẹ là mẫu mực của Giáo Hội trên bình diện đức tin, đức ái và hoàn toàn hiệp nhất với Chúa Kitô". Nhờ Mẹ, toàn thể nhân loại nhận ơn cứu độ từ Thiên Chúa.

 

Xin Mẹ dạy cho chúng con biết sống thân mật và hiệp nhất với Chúa Giê-su, Con của Mẹ, là Đấng cứu độ chúng con. Vì Được sống thân mật và nên một với Chúa Giê-su là hạnh phúc lớn lao nhất cho chúng con. Amen.

 

Lần Chuỗi Mân Côi

Kinh Hãy Nhớ

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Ðức Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp, mà Ðức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van, chạy đến sấp mình xuống dưới chân Ðức Mẹ, là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Ðức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương mà nhận lời con cùng. Amen.

Hát Một Bài Đức Mẹ

Kinh Trông Cậy

 

==========

Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Mân Côi Ngày 6:

Hát Một bài Chúa Thánh Thần

Xướng: Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con.

Đáp: Cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.

Xướng: Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần.

Đáp: Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

 

KINH NGỢI KHEN MAGNIFICAT

Nam: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa.  Thần trí tôi hớn hở vui mừng.

Vì Thiên Chúa – Đấng Cứu Độ tôi!

Nữ: Phận nữ tỳ hèn mọn –  Ngài đoái thương nhìn tới.

Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc.

Nam: Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả.

Danh Ngài thật chí thánh chí tôn!

Nữ: Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Ngài!

Nam: Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh.  Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Nữ: Chúa hạ bệ những ai quyền thế. Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Nam: Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư. Người giàu có lại đuổi về tay trắng.

Nữ: Chúa độ trì Israel – tôi tớ của Ngài.  Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

Nam: Vì Nguòi nhớ lại lòng thương xót.  Dành cho tổ phụ Abraham.

Và cho con cháu đến muôn đời! Amen.

 

Suy Niệm: Mẹ của Lòng Thương Xót.

“Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo” (Ga 2,5).

Lời Mẹ nói với gia nhân trong bữa tiệc ở Ca-na đã nói lên lòng thương xót của Mẹ dành cho đôi tân hôn. Mẹ đã thấy nhu cầu thiếu thốn của chúng con, Mẹ đã nhận ra được phận người chúng con đầy giới hạn, với nhiều bất hạnh và khổ đau. Lòng thương xót đã thúc đẩy Mẹ xin với Chúa Giê-su, Con Mẹ, để ra tay nâng đỡ và cứu thoát chúng con. Ôi lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa! Ôi lòng thương xót bao la của Mẹ! Muôn ngàn đời chúng con xin ngợi khen lòng thương xót.

 

Xin Mẹ giúp chúng con đừng bao giờ thất vọng về Lòng Thương Xót của Chúa và của Mẹ. Xin cho chúng con luôn biết chạy đến với Mẹ và với Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Amen.

 

Lần Chuỗi Mân Côi

Kinh Hãy Nhớ

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Ðức Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp, mà Ðức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van, chạy đến sấp mình xuống dưới chân Ðức Mẹ, là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Ðức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương mà nhận lời con cùng. Amen.

Hát Một Bài Đức Mẹ

Kinh Trông Cậy

 

==========

Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Mân Côi Ngày 7:

Hát Một bài Chúa Thánh Thần

 Xướng: Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con.

Đáp: Cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.

Xướng: Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần.

Đáp: Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

 

KINH NGỢI KHEN MAGNIFICAT

Nam: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa.  Thần trí tôi hớn hở vui mừng.

Vì Thiên Chúa – Đấng Cứu Độ tôi!

Nữ: Phận nữ tỳ hèn mọn –  Ngài đoái thương nhìn tới.

Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc.

Nam: Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả.

Danh Ngài thật chí thánh chí tôn!

Nữ: Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Ngài!

Nam: Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh.  Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Nữ: Chúa hạ bệ những ai quyền thế. Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Nam: Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư. Người giàu có lại đuổi về tay trắng.

Nữ: Chúa độ trì Israel – tôi tớ của Ngài.  Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

Nam: Vì Nguòi nhớ lại lòng thương xót.  Dành cho tổ phụ Abraham.

Và cho con cháu đến muôn đời! Amen.

 

Suy Niệm: Mẹ Maria và Thánh Thể.

“Hãy làm những gì Ngài bảo (Ga 2,5).

Với sự ân cần từ mẫu mà Mẹ đã tỏ ra ở tiệc cưới Ca-na, Đức Maria hình như muốn nói với chúng ta: Đừng do dự, hãy tin vào những lời của Con Mẹ, Ngài có thể biến nước thành rượu ngon, Ngài cũng có thể biến bánh và rượu trở nên Thịt và Máu Ngài, để thông truyền cho các tín hữu.

Trong mầu nhiệm này, việc tưởng nhớ sống động cuộc Vượt Qua của Chúa để trở nên bánh sự sống”. (Thông Điệp Ecclesia Eucharistia 54).

 

Xin Chúa giúp chúng con biết yêu mến và siêng năng đón nhận Thánh Thể, cũng như biết luôn tìm thời gian chầu Thánh Thể Chúa, nhờ đó chúng con sẽ được Người đón nhận vào bàn tiệc tình yêu và được trở nên một với Người trong tình yêu. Amen.

 

Lần Chuỗi Mân Côi

Kinh Hãy Nhớ

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Ðức Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp, mà Ðức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van, chạy đến sấp mình xuống dưới chân Ðức Mẹ, là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Ðức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương mà nhận lời con cùng. Amen.

Hát Một Bài Đức Mẹ

Kinh Trông Cậy

 

==========

Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Mân Côi Ngày 8:

Hát Một bài Chúa Thánh Thần

 Xướng: Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con.

Đáp: Cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.

Xướng: Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần.

Đáp: Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

 

KINH NGỢI KHEN MAGNIFICAT

Nam: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa.  Thần trí tôi hớn hở vui mừng.

Vì Thiên Chúa – Đấng Cứu Độ tôi!

Nữ: Phận nữ tỳ hèn mọn –  Ngài đoái thương nhìn tới.

Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc.

Nam: Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả.

Danh Ngài thật chí thánh chí tôn!

Nữ: Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Ngài!

Nam: Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh.  Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Nữ: Chúa hạ bệ những ai quyền thế. Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Nam: Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư. Người giàu có lại đuổi về tay trắng.

Nữ: Chúa độ trì Israel – tôi tớ của Ngài.  Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

Nam: Vì Nguòi nhớ lại lòng thương xót.  Dành cho tổ phụ Abraham.

Và cho con cháu đến muôn đời! Amen.

Suy Niệm: Mẹ Maria lắng nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa.

 

Có một phụ nữ lên tiếng nói: Phúc thay người mẹ đã cưu mang  và cho Thầy bú mớm! Nhưng Chúa đáp lại: Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng ng he và tuân giữ lời Thiên Chúa" (Lc 11,27-28). 

Là một Trinh Nữ Do Thái, Mẹ Maria luôn chọn Lời Chúa là ánh soi sáng đường Mẹ đi, nên Mẹ luôn dành thời gian để “suy đi nghĩ lại” tất cả những huấn luyện Chúa truyền. Khi Thiên Thần đến  truyền tin, với sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, và với đời sống thấm nhuần Lời Chúa, Mẹ đã nói lời “xin vâng”.

Ôi Mẹ là Đấng đầy ân phúc, vì Mẹ sinh Chúa Giê-su.

Chúa Giê-su lại nói: “Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa”. Lời này của Chúa Giê-su rất tương hợp với Mẹ Maria, vì Mẹ chính là Cô Trinh Nữ thành Na-da-rét luôn lắng nghe, suy gẫm và tuân giữ Lời Chúa. Như thế, Mẹ cũng là Đấng đầy ân phúc nhờ chính Lời  Chúa là nguồn sống của Mẹ. 

Xin Mẹ cho chúng con cũng biết yêu mến, tuân giữ Lời Chúa, và hằng suy đi nghĩ lại trong lòng đến khi thấm nhuần vào trí óc tâm can. Amen.

 

Lần Chuỗi Mân Côi

Kinh Hãy Nhớ

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Ðức Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp, mà Ðức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van, chạy đến sấp mình xuống dưới chân Ðức Mẹ, là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Ðức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương mà nhận lời con cùng. Amen.

Hát Một Bài Đức Mẹ

Kinh Trông Cậy

 

==========

Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Mân Côi Ngày 9:

Hát Một bài Chúa Thánh Thần

Xướng: Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con.

Đáp: Cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.

Xướng: Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần.

Đáp: Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

 

KINH NGỢI KHEN MAGNIFICAT

Nam: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa.  Thần trí tôi hớn hở vui mừng.

Vì Thiên Chúa – Đấng Cứu Độ tôi!

Nữ: Phận nữ tỳ hèn mọn –  Ngài đoái thương nhìn tới.

Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc.

Nam: Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả.

Danh Ngài thật chí thánh chí tôn!

Nữ: Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Ngài!

Nam: Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh.  Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Nữ: Chúa hạ bệ những ai quyền thế. Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Nam: Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư. Người giàu có lại đuổi về tay trắng.

Nữ: Chúa độ trì Israel – tôi tớ của Ngài.  Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

Nam: Vì Nguòi nhớ lại lòng thương xót.  Dành cho tổ phụ Abraham.

Và cho con cháu đến muôn đời! Amen.

 

Suy Niệm: Mẹ Maria, Mẹ chúng con

“Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: ‘Thưa Bà, đây là con của Bà’. Rồi Người nói với môn đệ: ‘Đây là mẹ của anh’. Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình” (Ga 19,26-27).

Là Mẹ Đấng Cứu Độ và là Mẹ Giáo Hội. Đó là nét đẹp tuyệt vời nơi Mẹ Maria. Ôi chúng con được diễm phúc vậy sao? Vì yêu thương chúng con, Chúa Giê-su đã chịu đóng đinh trên Thánh Giá, cũng vì yêu thương nên Chúa Giê-su đã trao Mẹ Maria cho chúng con. Có Mẹ là có Chúa, là có tất cả.

 

Xin cho chúng con biết luôn ý thức đón Mẹ vào gia đình, vào tâm hồn và đời sống của chúng con, để với Mẹ và cùng Mẹ chúng con luôn mãi tôn vinh cảm tạ ca tụng Thiên Chúa đến muôn đời. Amen.

 

Lần Chuỗi Mân Côi

Kinh Hãy Nhớ

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Ðức Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp, mà Ðức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van, chạy đến sấp mình xuống dưới chân Ðức Mẹ, là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Ðức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương mà nhận lời con cùng. Amen.

Hát Một Bài Đức Mẹ

Kinh Trông Cậy