Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Cách Dọn Mình Rước Lễ

Suy Niệm Hàng Tuần

Cách Dọn Mình Rước Lễ

 

Xin ơn dọn mình

-Lạy Chúa! Suy Chúa cao cả mà con hèn mọn, con đâm hoảng sợ và xấu hổ quá!

Không đến cùng Chúa là bỏ mất sinh lực, nhưng đến mà không xứng, lại sợ mất lòng Chúa.

Thế con sẽ làm gì, lạy Chúa Trời con, Đấng an ủi con trong cơn  nguy biến!

Chúa hãy vạch cho con đường ngay chính; và dạy con một vài việc vắn tắt giúp con dọn mình rước lễ.

Vì nếu biết cách dọn mình cho sốt sắng và cung kính rước lễ cũng như làm Bí Tích trọng đại này sẽ có lợi vô cùng.

 

SUY NIỆM

Rước lễ là một trong những việc trọng đại nhất ta có thể làm ở đời hiện tại. Vì thế ta phải gia công dọn mình và cảm ơn cho sốt sắng.

Thánh Phao-lô bảo: “Mỗi người phải xét mình, rồi mới nên vào rước Mình và Máu thánh Chúa. Vì ai ăn và uống Thánh Thể cách bất xứng, đó là ăn uống lấy lý đoán phạt mình.”

Lạy Chúa, càng xét mình, con càng thấy con tội lỗi và bất xứng. Nhưng nếu con không đến “ăn Thịt và uống Máu Chúa con sẽ không được sống.” Xin Chúa đừng phạt, nhưng hãy tha thứ, đừng xua đuổi nhưng hãy thương nhận con vào dự tiệc Thánh Chúa.

 

(Gương Chúa Giêsu Quyển IV, đoạn 6 )