Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thánh Ca Phụng Vụ CN 29 TN A

Tác giả: 
Lm Thái Nguyên

Đáp Ca TV 95. https://youtu.be/_n1NwSwQJ9I
Hiệp Lễ: Trả về Thiên Chúa: https://www.youtube.com/watch?v=HF5_kMq3USM
Chúa Nhật Truyền Giáo

Đáp ca TV 95: https://www.youtube.com/watch?v=wY0rJPBTpckHiệp Lễ: Loan báo Tin Mừng: https://www.youtube.com/watch?v=YMgMw-vY7yI