Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lý do cụ ông lấy vợ vào tháng Mân Côi

Lý do cụ ông lấy vợ vào tháng Mân Côi

 

Đầu tháng Mân Côi, một ông cụ vào xin cha xứ cho lấy vợ thêm một lần nữa. Cha xứ ngạc nhiên và khuyên ông:
- Cụ già rồi ở vậy thôi, lấy vợ làm chi nữa cho mệt.

 

Cụ ông nhanh nhẹn giải thích:
- Thưa cha không có mệt. Vì mỗi khi con xướng kinh "Kính Mừng..." xong, thì lúc bà đáp "Thánh Ma..." là lúc con nghỉ mệt thì đâu có mệt nữa, thưa cha.

 

Cha xứ lắc đầu chào thua ông lão và ký giấp chấp thuận.


Mimosa phụ trách