Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

ĐGH Phanxicô khởi động Hiệp ước Toàn cầu về Giáo dục và kêu gọi tiếp cận giáo dục chất lượng phổ cập

Tác giả: 
Jos. Tú Nạc, NMS

 

ĐGH Phanxicô khởi động Hiệp ước Toàn cầu về Giáo dục và kêu gọi tiếp cận giáo dục chất lượng phổ cập

 

 

Đức Thánh Cha Phanxicô một lần nữa đề xuất chuyển đổi giáo dục thành một “người tạo tình huynh đệ, hòa bình và công lý.” Ngài đã thực hiện điều này trong một thông điệp video chuẩn bị cho hội nghị Hiệp ước Toàn cầu về Giáo dục. Sự kiện này được tổ chức bởi Vatican tại Đại học Giáo hoàng Lateran ở Rome.

 

Đức Thánh Cha Phanxciô:

“Mục tiêu của việc đầu tư giáo dục này, dựa trên một mạng lưới các mối quan hệ nhân văn và cởi mở, sẽ bảo đảm rằng tất cả mọi người đều được tiếp cận với một nền giáo dục chất lượng, phù hợp với phẩm giá của con người và ơn gọi chung của chúng ta trong tình huynh đệ.”

 

Trong thông điệp video của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô đã mời các nhà lãnh đạo, tổ chức và nhà giáo dục toàn cầu “bỏ lại đằng sau những cách tiếp cận giáo dục hời hợt” chỉ tập trung vào “tính thực dụng, kết quả kiểm tra (được tiêu chuẩn hóa), chức năng và chế độ quan liêu.”

 

Đức Thánh Cha Phanxicô:

“Những cách này nhầm lẫn giữa giáo dục với sự hướng dẫn và cuối cùng là nguyên tử hóa nền văn hóa của chúng ta. Thay vào đó, chúng ta nên hướng tới phổ biến một nền văn hóa toàn diện, có sự tham gia và đa diện.”

 

Đức Thánh Cha đã đưa ra 7 điểm chính cho giáo dục tương lai. Đó là tôn trọng phẩm giá con người, lắng nghe giới trẻ, thúc đẩy giáo dục phụ nữ, nhận thức được tầm quan trọng của gia đình trong giáo dục, kể cả những người dễ bị tổn thương và bị gạt ra ngoài lề xã hội, tìm ra những cách hiểu mới về kinh tế và chính trị, và bảo vệ môi trường.

 

Trong số các diễn giả có Tổng Giám đốc UNESCO, Audrey Azoulay, người mà cho rằng giáo dục là lợi ích chung cần là chất xúc tác cho hòa bình và đoàn kết; và Tổng trưởng Bộ Giáo dục Công giáo, Đức Hồng y Giuseppe Versaldi, người ủng hộ lời kêu gọi của Đức Thánh Cha về một mô hình văn hóa mới.

 

Quy tụ các nhà lãnh đạo toàn cầu và các chuyên gia từ mọi lĩnh vực, sự kiện này là tham vọng nhất của Dức Thánh Cha năm 2020, nhưng nó đã bị đình hoãn vì đại dịch.

 

Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn