Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Xét mình và quyết tu sửa

Suy Niệm Hàng Tuần 
(Oct. 18-24, 2020)
Xét mình và quyết tu sửa

 

Xét lương tâm
    -Linh mục Chúa, khi truyền sử dụngvà rước Thánh Thể, phải có tâm hồn khiêm nhượng thẳm sâu và kính cẩn, phải có đức Tin mãnh liệt và dụng ý làm vinh danh Chúa.
    Hãy cặn kẽ xét lương tâm và tận tình thống hối xưng tội cho khiêm nhượng, để gột rửa và làm cho lương tâm được trong sạch, đừng để một tội trọng nào cắn rứt và ngăn trở không cho con được tự do đến với Cha.
    Con hãy thống hối chung hết các tội đã phạm và thống hối riêng các tội đã phạm mỗi ngày. Nếu có đủ thì giờ, con hãy xưng thú cùng Chúa trong thâm tâm con hết cả những hèn đớn của tình dục.

 

Những khuyết điểm
    Con hãy than khóc vì con còn quá “xác thịt” và thế tục, còn dung túng đam mê, bê tha tình dục, không khổ chế giác quan, buông lung theo những hình ảnh huyền hoặc.
    Con còn quá khuynh chiều ngoại vật, khinh thường nội tâm, dễ cười, mau sao lãng, cứng lòng, không chịu thống hối.
    Con còn dung túng và nuông chiều giác dục, lười khổ chế và sốt sắng.
    Con tò mò nghe tin lạ, xem cái đẹp mắt mà lảng xa cái khiêm nhượng và thấp bé.
    Con tham thâu góp, hà tiện khi làm phúc và bo bo nắm giữ.
    Con bạ ăn bạ nói, không biết nín nhịn, đời sống ngang tàng, hành động bừa bãi.
    Con ăn uống thô tục, biếng trễ lời Chúa, chậm làm, mau nghỉ.
    Gẫu truyện thì tỉnh táo, mà thức cầu nguyện thì ngủ gà ngủ vịt, mong chóng xong, hay chia trí.
    Kinh nhật tụng đọc khườn khĩnh, làm lễ chiếu lệ, rước lễ khô khan.
    Mau chia trí, chậm hồi tâm, dễ hờn giận, mau bẳn gắt, hay xét đoán và khắt khe khi sửa dạy người khác.
    Con tươi tỉnh khi được may mắn, mà ủ rũ lúc gặp gian lao, dốc lòng nhiều mà thực hành ít.

 

Quyết chí đền bù
    Những khuyết điểm đó, cũng như các khuyết điểm khác, con đã tận tình thống hối và khiêm nhượng xưng ngay thú thật, nhưng còn phải quyết chí tu sửa, và tiến bộ hơn trong đường nhân đức.
    Thế rồi, con hãy thành tâm tận hiến làm lễ tế thường xuyên trên bàn thờ lòng con để vinh danh Cha, nghĩa là con phải dâng trót hồn xác con cho Cha, để được ơn dâng lễ cho sốt sắng và rước Thánh Thể Cha cho hiệu lực.
    Vì không có lễ vật nào xứng đáng, không có cách đền tội nào công hiệu, bằng thành tâm tự hiến cho Chúa trong khi dâng lễ, cũng như khi rước Mình Thánh Chúa Kitô.
    Nếu người ta làm hết sức có thể và thống hối thực, hễ lần nào họ đến xin Cha tha thứ và ban ân sủng thì “Cha thề-lời Chúa-Cha không muốn tội nhân phải tiêu diệt, một muốn họ trở lại được sống” (Ez 33:11). Cha sẽ không nhớ đến tội họ nhưng sẽ sẵn lòng tha thứ hết.

 

SUY NIỆM
    Thánh kinh thuật: “Trong khi ăn tiệc, chủ nhà vào và thấy có người không mặc áo cưới, liền hỏi: Sao nhà ngươi vào đây không mặc áo cưới? Và truyền bắt trói tống ngục, ở đó chỉ có khóc và nghiến răng đời đời”.
    Tiệc Thánh Thể chính là tiệc cưới Ngôi Hai Thiên Chúa. Hết mọi người được mời đến dự. Nhưng đã vào đó phải mặc áo cưới, nghĩa là phải có lương tâm ngay chính và trong sạch.
    Trước khi vào dự tiệc ta phải tự vấn lương tâm, nếu có tội trọng chưa xưng ta phải đi cáo mình, phép giải tội sẽ trả lại cho ta áo trắng tinh tuyền. Với áo trắng đó, ta hãy mạnh dạn vào dự tiệc cưới.
    Lạy Chúa! Xin đừng để con bao giờ rước lễ phạm sự Thánh. Xin soi sáng cho con nhận biết mọi tội lỗi và can đảm đi gột rửa trong giếng nước Cáo giải, để đáng rước Chúa vào lòng.


    (Gương Chúa Giêsu Quyển IV, đoạn 7)