Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đóng cửa mộ của Chân phước Carlo Acutis

Tác giả: 
Jos. Tú Nạc, NMS

 

Đóng cửa mộ của Chân phước Carlo Acutis

 

 

Trong 19 ngày, khoảng 41.000 người hành hương đã đến thăm lăng mộ của Carlo Acutis. Hài cốt của ngài đã được trưng bày lâu hơn dự định ban đầu, để cho phép hàng nghìn người đến viếng sau khi được phong chân phước.

 

Đây là những giây phút cuối cùng mà lăng mộ của Carlo Acutis được mở.

 

Marcello Semeraro, tân Tổng trưởng Bộ Phong thánh, đã đến Assisi để tham gia buổi lễ ngắn ngủi này.

 

“Ôi lạy Chúa, Đấng xuyên qua cuộc đời của Chân phước Carlo, đã cho thấy sự phong phú khó lường của Bí tích Thánh Thể và biến ngài thành một tấm gương cho những người trẻ và là một nhân chứng của lòng thương xót đối với người nghèo ...”

 

Sau khi tôn kính hài cốt, ngôi mộ được đóng cửa. Hài cốt sẽ được trưng bày trở lại vào tháng Năm, tháng dành riêng cho Đức Mẹ, và khi đại dịch kết thúc, lăng mộ sẽ được đưa vào sử dụng vĩnh viễn cho khách hành hương.

 

Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn