Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Hàng giám mục Hoa Kỳ đưa ra đề nghị Tuần Cửu Nhật trước cuộc bầu cử tổng thống

Tác giả: 
Jos. Tú Nạc, NMS

 

Hàng giám mục Hoa Kỳ đưa ra đề nghị Tuần Cửu Nhật trước cuộc bầu cử tổng thống

 

 

Như đã làm vào năm 2016, Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ đang khuyến khích những người có đức tin tham gia vào tuần chín ngày bầu cử bắt đầu từ ngày 26 tháng Mười và kết thúc vào ngày 3 tháng Mười Một, Ngày bầu cử.

 

Lời cầu nguyện được kết thúc cho các nhà lãnh đạo được bầu sẽ được đưa ra vào ngày 4 tháng Mười Một, một ngày sau cuộc bầu cử.

 

Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cho biết: “Ghi nhớ những thách thức của quốc gia chúng ta và sự cần thiết của sự lãnh đạo công dân, đạo đức, khôn ngoan, bốn năm trước, hội nghị của chúng tôi đã đưa ra một ‘Tuần Chín ngày Bầu cử’ điện tử để giúp những người Công giáo chuẩn bị cho cuộc bầu cử năm 2016,” HDGM cho biết.

 

“Được chia sẻ thông qua phương tiện truyền thông xã hội và các danh sách email khác nhau, nỗ lực cầu nguyện đã phổ biến rộng rãi với giáo dân và rất được các giáo sĩ đánh giá cao, những người thường được yêu cầu thúc đẩy các chiến dịch cầu nguyện theo đảng phái hoặc vấn đề cụ thể hơn,” HDGM nói thêm trong một bức thư gửi bởi khoảng một chục ủy ban của HDGM cho tất cả các giám mục Hoa Kỳ.

 

Các ủy ban ký tên đại diện cho một loạt các vấn đề được phản ảnh trong ý chỉ của tuần cửu nhật: đa dạng văn hóa, di cư, hòa bình, công bằng quốc tế và trong nước, các hoạt động ủng hộ sự sống, phân biệt chủng tộc, giáo dục Công giáo, dạy giáo lý và truyền giáo, cổ vũ và bảo vệ hôn nhân, tự do tôn giáo, và cuộc sống gia đình và tuổi trẻ.

 

Trang web https://www.usccb.org/2020-election-novena có các ý chỉ hàng ngày, một liên kết đăng ký để nhận các ý chỉ hàng ngày qua email cũng như các liên kết đến các tệp PDF của các ý định bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha và các các nguồn bao gồm tuyên bố bốn năm một lần của các giám mục: “Hình thành Lương tâm cho Quyền Công dân Trung thành.”

 

Những người tham gia được khuyến khích nguyện một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng và một kinh Sáng Danh sau ý chỉ của mỗi ngày.

 

Các mục đích hàng ngày như sau:

 

- Ngày thứ nhất, ngày 26 tháng Mười: Khi chúng ta chuẩn bị cho các cuộc bầu cử quốc gia, tiểu bang và địa phương, giữa một đại dịch toàn cầu, xin sự tham gia chính trị của chúng ta được hướng dẫn bởi đức tin Công giáo của chúng ta.

 

- Ngày thứ hai, 27 tháng Mười: Trong tháng Mân Côi này, xin Đức Mẹ hướng dẫn chúng ta đối đầu với bất bình đẳng chủng tộc và khôi phục hòa bình trong cộng đồng của chúng ta.

 

- Ngày thứ ba, 28 tháng Mười: Xin tất cả người Mỹ nhớ lại sự cần thiết của đối thoại, lịch sự và khiêm tốn trong mùa bầu cử này.

 

- Ngày thứ tư, 29 tháng Mười: Cầu xin mọi người hiểu được các khía cạnh luân lý và đạo đức của các quyết định chính trị và quyết định cho phù hợp.

 

- Ngày thứ năm, ngày 30 tháng Mười: Cầu xin các cử tri và các nhà lãnh đạo được bầu chọn giữ vững phẩm giá sự sống của mỗi con người khi họ tham gia chính trị.

 

- Ngày thứ sáu, ngày 31 tháng Mười: Cầu xin người Công giáo nhớ lại tất cả các khía cạnh của giáo huấn xã hội Công giáo khi họ xem xét lá phiếu của họ.

 

- Ngày thứ bảy, ngày 1 tháng Mười Một: Xin có một sự chuyển đổi chính trị để tập trung vào phẩm giá con người và lợi ích chung.

 

- Ngày thứ tám, ngày 2 tháng Mười Một: Cầu xin cho chúng ta luôn ghi nhớ ân tứ của tự do tôn giáo và bổn phận của chúng ta là bảo vệ và thực thi quyền đó với tư cách là những công dân trung thành.

 

- Ngày thứ chín, 3 tháng Mười Một: Hôm nay, khi chúng ta tiếp cận các cuộc thăm dò ý kiến, mong chúng ta hiểu và nắm lấy các nguyên tắc đức tin của chúng ta sẽ hướng dẫn sự tham gia chính trị của chúng ta.

 

Lời cầu nguyện kết thúc vào ngày 4 tháng Mười Một là: Cầu xin các nhà lãnh đạo được bầu chọn trong tuần này được Chúa Thánh Thần hướng dẫn khi họ hoàn thành các chức vụ của mình.

 

Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn