Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

SNHT: Lễ tiến Thánh giá và lễ tiến tự thân 

Suy Niệm Hàng Tuần 
(25/10-31/10/2020)
Lễ tiến Thánh giá và lễ tiến tự thân 

 

Tự hiến cho Chúa
    Xưa Cha giang tay trên Thánh giá, chịu chết trần truồng, Cha đã tận hiến toàn thân cho Đức Chúa Cha vì tội con, Cha đã hiến tất cả không còn giữ lại tí gì, để làm nguôi cơn giận Đức Chúa Cha. Cũng thế, hàng ngày khi tiến lễ con cũng hãy tình nguyện và hết sức thành tâm dâng trót mình con-cùng với trót tài năng và sức muốn của con-cho Cha làm lễ vật trong sạch và trọn hảo.


    Cha có đòi con cái gì khác, ngoài việc con phải tự hiến cho Cha đâu?


    Dầu con dâng gì, nếu cái đó không phải là chính thân con, Cha cũng không kể. Vì Cha không đòi gì khác moat đòi bản thân con kia!


    Này con, được gì nữa mà không được Cha, con cũng chưa lấy làm đủ. Cũng thế, dầu con dâng gì cho Cha nếu trong đó không có mình con, Cha cũng vẫn chưa hài lòng.


    Con hãy tự hiến mình cho Cha, hãy tận hiến toàn thân cho Chúa. Có thế lễ vật con sẽ được vui nhận.
 

Lễ vật trọn hảo
    Con xem, Cha đã hiến thân cho Đức Chúa Cha vì con, Cha cũng đã ban trót Mình và trót Máu Cha làm lương thực nuôi con để Cha nên trót của con và con nên trót của Cha.


    Nếu như con còn luyến tiếc mình con và không tận hiến toàn thân con theo ý Cha: lễ vật con chưa đầy đủ, và tình đoàn kết của Cha con ta chưa trọn.


    Vậy, nếu con muốn được tự do và ân nghĩa, con phải đặt việc tận hiến trong tay Cha lên trên hết các việc của con.
    Sở dĩ có ít người được tinh thần sáng suốt và tự do, là vì họ không biết tận thoát.


    Lời Cha nói không thể sai: “Ai không thoát ly mọi của, không thể làm môn đệ Cha” (Lc 14:33). Vậy nếu con muốn làm môn đệ Cha, con hãy tận hiến toàn thân và trót cảm tình lòng con cho Cha.
(Gương Chúa Giêsu Quyển IV, đoạn 8)

 

SUY NIỆM
(của dịch giả bản Việt Ngữ 1953)
    Trên Thánh giá, Chúa Giêsu đã tận hiến toàn thân cho Đức Chúa Cha để đền tội ta. Theo luật công bình, ta cũng phải tận hiến mình ta cho Chúa, như thế mới hợp lý.


    Hơn nữa, trong Bí Tích Thánh Thể, Chúa đã lấy chính Thịt và Máu mình làm lương thực nuôi ta. Tình yêu vô hạn đó không cho phép ta tiếc rẻ gì với Chúa, dầu là chính bản thân ta.


    Sau hết, cử chỉ tận hiến đó còn là điều kiện tất hữu của mọi việc thiện và mọi ân sủng. Ta dâng gì cho Chúa, nếu cái đó không phải là chính ta, lễ vật đó không đáng để Chúa nhận.


    Lạy Chúa! con dâng trót thân con cho Chúa, Chúa hãy thiêu hóa, tận hủy người ác trong con, để con có thể nhìn thẳng lên Thánh giá mà nói được như Chúa: “Mọi sự đã hoàn tất…Con phú thác hồn con trong tay Cha”.