Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

3 phút Thánh Vịnh Lễ Các Thánh Nam Nữ

Tác giả: 
Nhóm Thánh Vịnh Nauy

Chúa Nhật LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ: https://www.youtube.com/watch?v=bzTwYqt7pmI&t=4s