Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

SNHT: Tận hiến cho Chúa và cầu cho mọi người

Suy Niệm Hàng Tuần 
(1/11-7/11-2020)
Tận hiến cho Chúa và cầu cho mọi người

 

Hiến lễ sùng bái
-Lạy Chúa! mọi cái trên trời dưới đất là của Chúa. Con muốn tình nguyện dâng trót mình con cho Chúa, để thuộc về Chúa luôn.

 

Hôm nay, lạy Chúa! -với trót tâm hồn đơn bạch, con dâng mình con làm tôi Chúa mãn đại, để tùng phục Chúa và làm lễ vật chúc vinh Chúa muôn đời.


Chúa hãy nhận con làm một với lễ tế Thánh Thể Chúa, mà hôm nay con dâng tiến Chúa trước mặt các Thiên than đang túc trực đây cách thiêng liêng, cho con và toàn dân Chúa được rỗi.


Trên bàn thờ lân tuất Chúa, con xin dâng tất cả tội lỗi con đã phạm trước mặt Chúa và trước mặt các Thiên than, từ ngày con biết phạm tội cho đến giờ này, để Chúa thiêu hủy nó trong lửa Ái Chúa. Xin Chúa hãy tẩy xóa mọi vết tích, tội lỗi, rửa sạch lương năng và trả lại ân sủng con đã mất khi phạm tội. Xin Chúa thứ tha tất cả và thương ban cho con cái hôn bình an của Chúa.
 

Hiến lễ thục tội
    Con có thể làm được gì để đền tội bằng khiêm nhường thống hối, thành thực xưng thú, và van nài Chúa thứ tha!


    Lạy Chúa Trời con! con khẩn nài, xin Chúa thương nghe: giờ đây con đang đứng trước nhan Chúa.


    Con chán ghét mọi tội lỗi con và không bao giờ dám tái phạm. Con đau đớn và sẽ con còn đau đớn suốt đời con. Con sẵn sàng thống hối và hết sức đền bù.


    Xin thứ tha, lạy Chúa!- xin thứ tha tội con vì danh thánh Chúa. Xin cứu linh hồn con đã được Máu vô giá Chúa đổ ra cứu chuộc.


    Đây con tận hiến thân con cho lượng từ bi Chúa, con phú thác mình con trong tay Chúa.


    Xin Chúa xử đãi con theo lượng từ bi Chúa, chớ đừng theo tội lỗi con.
 

Hiến lễ cầu ân
    Con cũng xin dâng cho Chúa các việc lành con làm, mặc dầu ít ỏi và thiếu sót,-để xin Chúa bổ khuyết và thánh hóa, chiếu cố và thương nhận, và làm cho nên tốt. Và – mặc dầu con đớn mạt và tu tiện-xin Chúa dẫn con đến cứu cánh phúc lộc bay lâu mong chờ.


    Con cũng dâng cho Chúa trót nguyện vọng thánh thiện của những người đạo đức, những nhu cầu của cha mẹ, an hem, người thân yêu và tất cả những người đã làm ơn cho con cũng như cho người khác vì lòng mến Chúa, của những người xin con dâng lễ để cầu nguyện cho mình và cho người than yêu, còn sống hoặc đã quá vãng.


    Xin cho hết thảy được ơn Chúa phù hộ, được an ủi và hộ đỡ lúc nguy cơ, được thoát khỏi mọi tai ương, mà được vui mừng tận tình cảm đội ơn Chúa.


    Con cũng xin dâng cách riêng lời cầu nguyện và lễ vật đền tạ cho những người xúc phạm đến con, mất lòng con, chê trách con, phiền nhiễu hay làm hại con, cả những người mà con đã xúc phạm, làm phiền, mất lòng, đã làm gương xấu bằng lời nói hay việc làm, vô tình hoặc hữu ý, để xin Chúa thứ tha mọi lỗi lầm và mọi cử chỉ xúc phạm đến nhau.


    Lạy Chúa! xin trục xuất khỏi lòng chúng con mọi nghi ngờ, giận oán, quanh co, bẳn gắt và tất cả những cái hại đức bác ái và giảm tình huynh đệ.


    Lạy Chúa! xin thương, xin thương những người đang kêu cầu lòng lân tuất Chúa, và ban ơn cho những người thiếu thốn. Xin cho chúng con được xứng đáng hưởng nhờ ơn Chúa và được sống muôn đời. Amen. 
(Gương Chúa Giêsu- Quyển IV, đoạn 9)

 

SUY NIỆM                                                                                                                      

(của dịch giả bản Việt Ngữ 1953)
Cùng với hiến lễ Thánh Thể, ta hãy dâng hiến lễ của lòng ta cho Chúa, theo ba mục đích:
-Để sùng bái Chúa: ta sẽ dâng trót linh hồn và xác với tất cả tài năng, cũng như mọi cảm tình ước muốn của ta để xưng ra Chúa là Chúa tể muôn loài đáng được thờ lạy.


-Để đền tội: bên cạnh hiến lễ Thánh Thể, ta hãy đặt tất cả tội lỗi của ta cũng như tội nhân loại, để Chúa thiêu hủy nó trong lửa Ái Chúa và tất cả mọi việc lành để xin Chúa thánh hóa…


-Để cầu xin: ta cũng không quẹn dâng tất cả ước nguyện, nhu cầu của ta cũng như của mọi người than yêu, thù ghét ta còn sống cũng như đã quá cố, để Chúa ban ơn cho mỗi người.


Vì công nghiệp Chúa Kitô, lễ vật của ta sẽ đẹp lòng Chúa và lời cầu của ta sẽ không thể bị từ chối.

· Chương sách này được nhiều người dùng mỗi ngày để dọn mình tham dự Thánh Lễ