Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Kinh cầu Đức Mẹ Hằng Cứu giúp

Kinh cầu Đức Mẹ Hằng Cứu giúp.

 ĐK. Maria Mẹ vô nhiễm tội truyền. Maria Mẹ Thiên Chúa uy quyền. 

Xin Mẹ thương cứu giúp loài ngươi dưới thế. Xin Mẹ thương giúp chúng con trắng trong vững bền.
 

 01- Trong cơn gian nan linh hồn con bối rối.-------Cho con tin yêu nơi quyền phép Mẹ.

          Xin Mẹ thương hãy giúp đỡ con. ( câu nào cũng thưa như vậy )  
 02- Khi con lâm nguy sa phải cơn cám dỗ. ------ - Cho con kiên cương chống lại ba thù.
 03- Khi con ham mê xác thịt con yếu đuối.--------- Cho con kiên tâm hết lòng thắng dẹp.
 04- Khi con sa nơi ma quỷ vây tứ phúa.------------ Cho con ơn riêng thoát tay kẻ thù.   
 05- Khi con vô ơn bội bạc với Chúa. ---------------- Cho con ăn năn trở về với Ngài.  
 06. Khi con khô khan xa đàng nhân đức.---------- -Cho con an tâm quay về chính lộ.
 07- Khi con xa quyên Mẹ hiền yêu dấu.------------  Ban ơn cho con quay về bên Mẹ.
 08- Khi con đang tâm hư phạm phép Thánh.------ Cho con ăn năn xưng tội vững lòng.
 09- Khi con an vui xưng tội rước lễ.-----------------  Ban ơn cho con dọn mình xứng hợp.
 10- Cho con luôn luôn giữ mình thanh khiết.------  Noi gương thanh cao của Mẹ nhân lành.
 11- Cho con luôn luôn dịu dàng êm ái. ------------- -Noi gương khiêm nhu của Mẹ nhân lành.
 12- Cho con luôn luôn hết lòng yêu Mến Chúa.-- -Noi gương tin yêu của Mẹ nhân lành.
 13- Cho con luôn luôn yêu người tha thiết.--------- Noi gương khoan dung của Mẹ nhân lành.
 14- Cho con luôn luôn tuân hành theo ý Chúa.----Noi gương xin vâng của Mẹ nhân lành.
 15- Cho con chăm lo vui mở mang nước Chúa.-- Cứu giúp những kẻ hãy còn xa lạc.
 16- Cho con an tâm trong giờ hấp hối.-------------- Xa mưu satan dỗ dành khuyến giục.
 17- Cho con trinh trong trước tòa phán xét.------ - Đáng Chúa dẫn dắt con vào Thiên Đàng.

 18- Cho con lên nơi bên Mẹ trong nước Chúa.--- Tôn vinh ba Ngôi Chúa cả muôn đời.

 19- Con xin dâng lên tâm hồn thân xác.------------ Trong tay khoan nhân của Mẹ Chúa Trời.

 20- Con xin dâng lên gia đình con cháu.---------- -Trong tay khoan nhân của Mẹ Chúa Trời
 21- Con xin dâng lên nỗi niềm lo lắng.-------------- Trong tay khoan nhân của Mẹ Chúa Trời.
 22- Con xin dâng lên họ hàng thân quyến.-------- -Trong tay khoan nhân của Mẹ Chúa Trời.
 23- Con xin dâng lên ước vọng tuổi trẻ.------------- Trong tay khoan nhân của Mẹ Chúa Trời. 

 24- Con xin dâng lên những người đau khổ-------  Trong tay khoan nhân của Mẹ Chúa Trời.    

 25- Con xin dâng lên nước Việt yêu dấu.----------- Trong tay khoan nhân của Mẹ Chúa Trời. 

 26- Con xin dâng lên cộng đoàn hội Thánh--------  Trong tay khoan nhân của Mẹ Chúa Trời                                                            

  27- Con xin dâng lên những người quá cố.-------  Trong tay khoan nhân của Mẹ Chúa Trời.

 

ĐK. Maria Mẹ vô nhiễm tội truyền. Maria Mẹ Thiên Chúa uy quyền.

Xin Mẹ  thương cứu giúp loài người dưới thế. Xin Mẹ thương giúp chúng con trắng trong vững bền.