Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

3 phút Thánh Vịnh Chúa Nhật 33 A - Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Tác giả: 
Nhóm Thánh Vịnh Nauy

1. Chúa Nhật 33 A Mùa Thường Niên: https://www.youtube.com/watch?v=z_BJ_cpAIqI
2. Trong CN 33A, Giáo Hội VN mừng trọng thể các thánh Tử Đạo Việt Nam: https://www.youtube.com/watch?v=MRlGck7Pecw