Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thần dân nước trời - Nhẫn nại đợi chờ Chúa đến

Tác giả: 
Lm Xuân Hy Vọng

THẦN DÂN NƯỚC TRỜI

 

Tình yêu Chúa cao vời,

Hằng nhắn nhủ gọi mời:

Bước trên đường công chính,

Tháng ngày chẳng nào ngơi.

 

Sống Hiến Chương Nước Trời,

Công chính như Ngài mời,

Xa lìa nếp sống cũ,

Đẹp lòng Ngài muôn nơi.

 

Người xưa, thói quen đời,

Gạn đục trong sáng ngời,

Vâng nghe Lời Chúa dạy,

Lòng này quyết chẳng ngơi!

 

Trần đời dù chơi vơi

Thuyền con vẫn ra khơi,

Giữa sóng cuộn tứ bề

Với Chúa, hát à ơi!

 

Thần dân của Nước Trời

Nghe tiếng Chúa gọi mời

Thực hành trong mọi lúc

Không một phút nghỉ ngơi.

 

        Lm. Xuân Hy Vọng

 

NHẪN NẠI ĐỢI CHỜ CHÚA ĐẾN

 

Lạy Chúa, Ngôi Hai từ ái

Trần ai, thiên quốc một mai sum vầy

Xin thời gian hồng phúc này

Trở nên ân sủng đong đầy hồn con.

Thời khắc chờ trông mỏi mòn,

Trổ hoa nhẫn nại, mãi còn khắc ghi.

Dù đời thay đổi cứ đi

Hồn con trọn ước, lo gì chông gai.

Đường trần hun hút mãi hoài,

Đời con sau trước, chẳng ngại chia san

Vui tươi nụ cười toả lan

Kiên tâm, bền chí muôn vàn lời ca,

Một lòng thờ kính thiết tha

         Chúa thương giáng thế bao la cõi trần.

 

  Lm. Xuân Hy Vọng