Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thánh Thể và Lời Chúa, cả hai đều cần cho linh hồn

Tác giả: 
Lm Phạm Quốc Hưng

Suy niệm hàng tuần

(15/11-21/11/2020)

Thánh Thể và Lời Chúa, cả hai đều cần cho linh hồn

 

Bánh mỹ vị

            -Ôi! Chúa Giê-su rất nhân ái! Được đồng bàn với Chúa thực sung sướng cho linh hồn sùng ái chừng nào! Vì lương thực họ dùng là chính Chúa: người yêu duy nhất mà lòng họ luyến ái hơn cả.

            Sung sướng biết mấy cho con, nếu con được khóc nức nở vì yêu trước nhan thánh Chúa, và chảy nước mắt mà rửa chân Chúa như thánh nữ Mađalêna!

            Nhưng làm gì có lòng sùng mộ ấy! Làm gì có những nước mắt thánh thiện ấy!

            Thực trước nhan Chúa và trước mặt các Thiên thần, tim con phải bốc cháy và khấp khởi, vì vui mừng! vì Chúa đang hiện diện thực trong Bí tích, tuy dấu ẩn dưới hình thức khác.

            Mắt con không thể chịu đựng nổi ánh tinh thần Chúa, và trót vũ trụ sẽ tan vỡ trước quang ánh vinh hiển và oai linh Chúa.

            Thực ra chính vì sức chịu đựng có hạn của con mà Chúa phải ẩn mình dưới tấm màn Bí tích.

            Con đang mang thật trong mình và con thờ lạy Đấng mà các Thiên thần thờ lạy trên trời. Nhưng con chỉ thấy Người bằng đức Tin, trong khi các Thiên thần thấy Người nhãn tiền và trực tiếp.

            Con đành sống theo ánh sáng đức Tin thiết thực và bước theo ánh sáng đó, cho tới ngày quang giãi ánh bất diệt làm cho mọi hình bóng sẽ biến tan.

 

Lương thực hiện thế

            Mà khi nào tới giai đoạn trọn hảo đó sẽ không còn Bí tích, vì các Thánh trên nơi vĩnh phúc không cần dùng đến phương thuốc nhiệm ấy nữa.

            Các Ngài sẽ vui mừng luôn trước nhan Chúa, và nhãn tiền chiêm ngưỡng vinh hiển Chúa, sáng cái sáng của Chúa, thấu triệt bản tính cao siêu Thiên Chúa. Các Ngài nhàn hưởng chính Ngôi Hai Thiên Chúa như đã có từ trước và sẽ tồn tại muôn đời.

            Nhớ đến những kỳ diệu ấy, con nhàm chán hẳn mọi an ủi dù là an ủi thiêng liêng, vì bao lâu chưa thấy được tường tận vinh hiển Chúa, mọi cái mắt xem, tai nghe ở đời phải kể là không!

            Lạy Chúa! Chúa chứng cho lòng con. Không gì an ủi được con, không tạo vật nào thỏa mãn được con, trừ một mình Chúa-lạy Chúa!-mà lòng con ao ước chiêm ngưỡng muôn đời.

            Nhưng điều đó lại chưa có thể thực hiện, bao lâu con còn sống trong xác chết này.

            Vì thế con cần phải nhẫn nại lắm và phú thác mọi ước muốn con cho Chúa.

            Chính các Thánh đang vui cùng Chúa trên trời, bình sinh cũng đã phải tin tưởng và nhẫn nại chờ giai đoạn vinh hiển Chúa đến.

            Con tin như các Ngài đã tin. Con hy vọng như các Ngài đã hy vọng. Chắc chắn-nhờ ơn Chúa-con sẽ đến nơi các Ngài đã đến.

            Trong khi chờ đợi, con sẽ noi gương các Ngài để giữ vững đức Tin.

 

Ánh sáng chỉ đường

            Con cũng sẽ lấy lời Chúa làm nguồn an ủi và qui mô đời sống, nhất là con được Thánh Thể Chúa như thuốc hộ than, nơi náu ẩn.

            Bao lâu còn sống, con thấy có hai cái khẩn thiết cho con, thiếu nó con không thể chịu đựng nổi cái đời sống khốn nạn này.

            Bị nhốt trong nhà tù than xác, con cần có của ăn và ánh sáng.

            Con yếu nhược: Chúa đã ban Thánh Thể Chúa để dưỡng nuôi hồn xác, và đặt “lời Chúa làm đèn soi bước con đi” (Tv. 118:105).

            Thiếu hai cái đó con không thể sống hẳn hoi: vì lời Chúa là ánh sáng linh hồn và Thánh Thể Chúa là bánh nuôi sống con.

            Hai thứ đó cũng có thể gọi là hai bàn đặt hai bên tả hữu trong kho Giáo hội: một bên là bàn thờ có Bánh Thánh, tức Thánh Thể vô giá Chúa; một bên là luật Chúa hàm chứa giáo lý thánh, khai sáng đức Tin ngay chính và dẫn đi vững chắc qua màn che mà vào nơi Cực Thánh.

            Ôi Chúa Giê-su! Ánh sáng của ánh sáng muôn đời, con đội ơn Chúa vì đã dùng các Tiên tri, các Tông đồ và các Tiến sĩ mà dọn cho con bàn giáo lý thánh thiện ấy.

            Ôi! Chúa tạo thành và cứu chuộc nhân loại! Con cảm tạ Chúa vì-để chứng quả lòng Chúa thương nhân loại,-Chúa đã dọn tiệc trọng thể này trong đó Chúa cho con ăn không phải là ăn thịt con chiên tượng trưng, nhưng là ăn chính Mình Thánh, Máu Thánh Chúa.

            Chúa đã làm vui mỗi tín hữu trong tiệc thánh và cho được no say trong chén phần rỗi này.

            Tiệc đó hàm súc mọi khoái lạc trên trời trong đó có các Thiên thần cũng thông công với ta, tuy có phần hạnh phúc hơn.

 

Chức vụ linh mục

            Chức vụ Linh mục cao cả và đáng tôn trọng chừng nào! Vì môi các Ngài đọc được lời tôn phong nên Chúa uy quyền, miệng các Ngài được chúc tụng, tay các Ngài được cầm lấy cho mình chịu và phân phát cho giáo hữu!

            Nhưng tay đó phải sạch chừng nào! Miệng ấy phải thánh chừng nào! Thân thể ấy phải tinh tấn chừng nào! Lòng các Ngài được rước Chúa khiết tinh luôn, lòng ấy phải trong trắng chừng nào!

            Miệng linh mục rước Thánh Thể hằng ngày, không được nói lời nào là lời không thánh, không đứng đắn và hữu ích!

            Mắt linh mục nhìn xem Thánh Thể hằng ngày, mắt ấy phải đơn sơ và trong sạch lắm.

            Tay linh mục động đấn Chúa tạo thành trời đất hàng ngày: tay ấy phải tinh tấn lắm và giơ lên trời luôn.

            Thánh kinh có câu này chỉ riêng về linh mục: “Chúng con hãy thánh thiện, vì Cha là Chúa Trời con, Cha rất thánh” (Lev. 19:2).

 

Kinh riêng của Linh mục

            Lạy Chúa toàn năng! Xin ban ơn trợ giúp chúng con là những người đã thụ lĩnh chức linh mục Chúa, để chúng con được lương tâm trong sạch và  ngay thẳng mà phụng sự Chúa cho xứng đáng và sốt sắng.

            Mà nếu chúng con không sống được một đời sống thánh thiện cho xứng đáng, thì xin Chúa ban cho chúng con được khóc cho thảm thiết, những tội chúng con đã phạm và,-với lòng khiêm nhường, với chí kiên quyết,-chúng con sẽ phụng sự Chúa cho sốt sắng hơn.

           

(Trích sách Gương Chúa Giêsu Quyển IV Chương 11)

 

Suy niệm

            Lần bước trên đường đời, con người đi tìm, giữa những u tối một chân lý khả dĩ soi dẫn lý trí và, giữa những đểu giả, một tình yêu để no thỏa tâm hồn.

            Nhưng chân lý bất hủ cũng như tình yêu vô hạn mà con người đòi hỏi kia làm gì có được ngoài Chúa.

            Lời Chúa chính là kho chân lý vô tận và Thánh Thể chính là mạch suối tình yêu bất diệt, Chúa đặt sẵn ở mọi ngả đường, để soi dẫn và dưỡng nuôi người thiện chí.

            Vậy, còn tìm đâu xa, ta hãy mau mắn chạy lại cùng Chúa là nguồn chân lỳ và Vua tình yêu, tất hồn ta sẽ được no thỏa.

            Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể! Con mong tìm Chúa như nai khát tìm mạch nước. Vì Chúa là ánh sáng và sinh lực con. Xin Chúa giữ con trong tình yêu vô hạn của Chúa.

 

(Của dịch giả bản dịch Việt ngữ 1953)