Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đáp Ca & Hiệp Lễ Chúa 1 B Mùa Vọng - TCMĐ

Tác giả: 
Thánh Ca Muôn Đời

Ca Hiệp Lễ - Chúa Nhật 1 B Mùa Vọng - Tỉnh Thức Sẵn Sàng
https://youtu.be/D8VOBKFB68Q
 
Đáp Ca Thánh Vịnh 79 - Chúa Nhật 1 B Mùa Vọng - Xin Ngài Phục Hồi
https://youtu.be/vDZZ_1OUT_k