Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thánh Ca Phụng Vụ CN 34 - Chúa Kitô Vua

Tác giả: 
Lm Thái Nguyên

Hiệp Lễ 1: Cho Con Nhìn Thấy: https://www.youtube.com/watch?v=ZSCIEm_eeYY&t=117s
Hiệp Lễ 2. Hướng Đến Tha Nhân: https://www.youtube.com/watch?v=IAuIfZiSJmU