Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

3 phút Thánh Vịnh CN34a Mùa Thường Niên

Tác giả: 
Nhóm Thánh Vịnh Nauy

 

3 phút Thánh Vịnh CN34a Mùa Thường Niên:
https://www.youtube.com/watch?v=xjHpBayz4uE