Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

An-Rê Phú Yên tấm gương sáng ngời - Trường ca hùng anh

Tác giả: 
Lm Xuân Hy Vọng

AN-RÊ PHÚ YÊN TẤM GƯƠNG SÁNG NGỜI

 

Tại một vùng đất bình yên

Quanh năm dãi nắng, triền miên gió mùa.

Người dân chẳng ngại lệnh Vua

Bắt đạo cấp cách chẳng thua bạo tàn.

Dù phải trăm ngàn gian nan

An-rê tín thác, chẳng màn lợi danh

Một lòng tử đạo hùng anh

Phú Yên xứ sở vang danh Chúa Trời.

Tấm gương sống đạo sáng ngời,

Trọn đời dâng hiến tuyệt vời khắc ghi.

Xin cho con chẳng ngại chi

Ra đi làm chứng, sợ gì nguy nan.,

Bình an khắp chốn dâng tràn

Yêu thương, tha thứ toả lan sáng ngời.

Vinh danh Thiên Chúa muôn đời

Bừng lên lửa mến ra khơi loan truyền.

Hy sinh mạng sống tinh tuyền

Muôn dân muôn nước kết liên hiệp đoàn

Sánh cùng chư Thánh hợp hoan

Ngợi khen Thiên Chúa, hát vang không ngừng.

 

Lm. Xuân Hy Vọng

18.06.2019 

 

         TRƯỜNG CA HÙNG ANH

 

                 Hân hoan ca mừng

                 Chư Thánh hùng anh

                 Trời đất tưng bừng

                 Cất lời đồng thanh.

 

                          Các Thánh Tử Đạo

                          Đức tin can trường

                          Một lòng vì đạo

                          Sống chết coi thường.

 

                                  Con cháu Việt Nam

                                  Tiếp bước cha ông

                                  Dẫu đời u ám

                                  Vững lòng cậy trông.

 

                          Sông sâu tĩnh lặng

                          Lúa chín cúi đầu

                          Sống đời hồng ân

                          Tình mến ghi sâu.

 

                 Tương lai phó thác

                 Quá khứ trôi qua

                 Hiện tại tín thác

                 Hùng anh trường ca.

 

                                  Lm. Xuân Hy Vọng

                                  Ishigaki, 10.2019