Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

3 phút Thánh Vịnh CN 1 B Mùa Vọng

Tác giả: 
Nhóm Thánh Vịnh Nauy

3 phút Thánh Vịnh CN 1 B Mùa Vọng, https://www.youtube.com/watch?v=0d_S63ggOBU