Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

14/12/2020

THỨ HAI TUẦN 3 MV
Th. Gio-an Thánh giá, linh mục, tiến sĩ HT
Mt 21,23-27

 

LÒNG CHÂN THÀNH

“Tôi cũng vậy, tôi không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy.” (Mt 21,7)

 

Suy niệm: Các thượng tế chất vấn Đức Giê-su về nguồn gốc quyền bính của Ngài; đối lại Chúa cho biết Ngài chỉ trả lời nếu họ trả lời câu hỏi ngược lại của Ngài về phép rửa của Gio-an Tẩy giả bởi quyền bính nào: “Bởi Trời hay bởi người ta?” Thật ra câu hỏi của Đức Giê-su đã hàm chứa câu trả lời rằng quyền bính của Ngài đến từ Thiên Chúa như Gio-an Tẩy giả làm chứng. Những toan tính đằng sau câu trả lời quanh co của các thượng tế: “chúng tôi không biết” tố giác thái độ thiếu chân thành của họ; điều đó khiến họ không thể đón nhận chân lý Đức Giê-su là Đấng Chúa Cha sai đến. Quả thật, khi không có sự chân thành, người ta cũng thiếu điều kiện thiết yếu để gặp gỡ Thiên Chúa.

 

Mời Bạn: Lòng chân thành đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân thật cần thiết trong cuộc sống. Nếu bạn cầu xin Thiên Chúa với thái độ giả tạo thì sẽ chẳng bao giờ bạn được Người nhậm lời. Và nếu bạn đối xử với người khác bằng động cơ vụ lợi thì sớm muộn gì mối tương quan giữa bạn với người đó cũng mất đi. Để sống chân thành cần biết gạt bỏ những thành kiến và sẵn sàng đón nhận khác biệt nơi tha nhân để cùng nhau đón nhận chân lý.

 

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày dành thời gian xét mình về tật xấu thiếu chân thành trong cách lắng nghe thánh ý Chúa và trong tương quan với tha nhân.

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa là Đấng tốt lành thánh thiện biết mấy. Chúa đã đến ở với chúng con bằng một tình yêu vô vị lợi. Xin cho chúng con biết bắt chước Chúa để có được một tâm hồn trong sáng, một lời nói thật thà, một lối sống thân thiện với anh chị em mình.