Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

17/12/2020

THỨ NĂM TUẦN 3 MV
Mt 1,1-17

 

GIA PHẢ CỦA ĐỨC GIÊ-SU

Ông Áp-ra-ham sinh ông I-xa-ác; ông I-xa-ác sinh ông Gia-cóp;… ông Gia-cóp sinh ông Giu-se, chồng bà Ma-ri-a cũng là Giê-su. (Mt 1,2-17)

 

Suy niệm: Một bản gia phả liệt kê rõ ngọn nguồn, một danh sách cụ thể nối liền từ các cụ tổ đến Đức Giê-su: Thế là rõ, Chúa Giê-su có mối liên hệ huyết tộc với nhân loại chứ không phải là một nhân vật “từ trên trời rơi xuống”, một cách ngẫu nhiên. Ngài là con người thật, là “Con Người” (viết hoa). Ngài đến chia sẻ trọn vẹn thân phận con người chỉ trừ tội lỗi! Ghi tên Giê-su vào bản gia phả là nhận Ngài là người miêu duệ đích thực, từ Ngài một nhân loại mới được sinh ra, đó là Hội Thánh. Trong nhân loại mới này, chúng ta được tháp nhập vào. Lịch sử loài người được tiếp nối, không phải y như cũ, mà là được tiếp nối sau khi đã được đổi mới.

 

Mời Bạn suy nghĩ và trả lời: - “Đâu là cội nguồn của tôi?” - “Tôi đem lại nét gì mới cho xã hội nơi tôi sinh sống?”

 

Chia sẻ: Để viết tiếp gia phả nhân loại mới của Đức Giê-su, chẳng hạn: “Đức Giê-su sinh ra anh X., chị Y., v.v… trong đức tin”, bạn sẽ đảm nhận việc gì làm công tác truyền giáo của bạn?

 

Sống Lời Chúa: Cụ thể nhất là dịp lễ Giáng Sinh năm nay, bạn hãy tìm đến và làm một việc nào đó đem niềm vui Chúa Giáng sinh đến cho một người nghèo vật chất hay tinh thần ngay trong gia đình bạn, hay ở xóm giềng, hay ngoài góc phố kia…

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con đừng sống thờ ơ với tha nhân và đừng thờ ơ với nỗi lòng thao thức của Chúa muốn qui tụ toàn thể nhân loại vào Hội Thánh đại gia đình những người được cứu độ. Xin cho con cảm nhận được việc truyền giáo chính là lẽ sống đời Ki-tô hữu của con.